Gå til indhold

Regional tog- og bustrafik

De regionale busser og tog binder Danmark sammen som et afgørende led mellem de mange mellemstore og mindre byer. Regionerne har blandt andet styrket de regionale ruter med flere afgange og opgraderede busser, og lokalbanerne er i rivende udvikling med nye tog på næsten alle strækninger. Resultatet er en passagervækst både for bus og lokalbanerne.

De regionale busser og toge er med til at sikre sammenhængen mellem de mange mellem store og mindre byer, og derfor arbejder regionerne målrettet med at skabe en effektiv regional kollektiv transport. Regionerne har siden overtagelsen af lokalbanerne i 2007 ønsket at styrket den regionale kollektive transport. Den regionale togdrift dækker et stort og stigende transportbehov i landdistrikterne i Danmark, og brugen af den regionale togdrift (målt i personkilometer) svarer til 80 procent af metroens brug i København. Nye tog, højere hastigheder og hyppigere afgange har givet kortere rejsetid og højere komfort for passagerne i lokaltogene.

Desuden har regionerne skabt en bedre sammenhæng med den øvrige kollektive transport, og regionerne har blandt andet målrettet de regionale busruter efter de mellemstore byer, der fungerer som regionale og lokale knudepunkter for uddannelse og arbejdspladser, ligesom frekvensen af mange afgange er blevet øget.

Konkrete forbedringer: Sammenhæng i den kollektive transport

60 procent af passagererne i den kollektive transport kombinerer deres rejse med andre transportmidler (Danske Regioner 2019). Det er derfor vigtigt sikre sammenhængen i den kollektive transport for at skabe flere passagerer - både i busserne og i togene. 

Blandt de regionale tiltag er styrkelsen af det Nordjyske Hovednet i Vest. Nordjylland har i samarbejde med fire kommuner og Nordjyllands Trafikselskab NT investeret 16 mio. kr over tre år for at sikre timesdrift på de store ruter i kommunerne.

Region Nordjylland og Nordjyske Jernbaner overtog desuden togdriften i Vendsyssel fra staten og DSB i sommer 2017. Erfaringer er, at det har givet 10 procent flere passager og 30 procent flere afgange for de samme penge, som staten brugte på opgaven. Det skyldes blandt andet en tæt koordinering mellem bus og tog til gavn for passagererne.

Herudover arbejder regionerne for at inddrage borgerne selv i udviklingen af den kollektive transport ved hjælp af de regionale Passagerråd. Passagerrådene er en del af samarbejdet Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Her kan borgerne selv få indflydelse på den regionale kollektive transport ved at dele deres erfaringer og viden.

Regionerne er klar til grøn omstilling af regionale ruter

Alle regioner indgik i december 2020 klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv transport med regeringen. Med aftalerne er rammerne for grøn omstilling af den regionale transport på plads, og regionerne er klar til at komme i mål med omstillingen.

Derfor håber regionerne på, at den grønne mobilitetsplan kan understøtte danskernes muligheder for at træffe grønne transportvalg. I klimasamarbejdsaftalerne har regeringen tilkendegivet, at den fortsat vil understøtte den grønne omstilling af den regionale bustrafik. Danske Regioner estimerer, at en fuld indfasning af grønne busser i den regionale bustrafik vil koste 672 mio. kr.

Omstillingen kan ikke findes inden for regionernes rammer uden at skære på den kollektive transport. Derfor er det nødvendigt at regeringen fortsat understøtter den grønne omstilling.

Behov for investeringer i lokalbanerne

Lokalbanerne er en vigtig del af den kollektive transport og udfylder en vigtig funktion i landområder, hvor de bygger bro mellem by og land. Omkring 70 procent af passagererne er pendlere til uddannelse og arbejde. Banerne bidrager dermed til, at virksomhederne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og arbejdstagerne kan finde egnede job. I 2019 var der omkring 17 mio. passagerer på lokalbanerne (inkl. passagererne i den regionale togdrift i Nordjylland).

Siden 2010, har regionerne dog ikke fået tilstrækkeligt med midler til at investere i lokalbanernes infrastruktur og materiel. En analyse af Rambøll for Danske Regioner viser, at der i perioden 2021-2035 kommer udgifter til investeringer i infrastruktur og nye tog på i alt 8,5 mia. kr. Region Sjælland har en særlig udfordring, fordi Østbanen er i en meget ringe stand og kræver snarlig totalrenovering, hvis driften ikke skal indstilles. Der køres pt. med nedsat hastighed for at skåne og dermed levetidsforlænge banen.

Regionerne ønsker derfor mulighed for at kunne foretage den nødvendige vedligeholdelse og modernisering af banerne, så de kan opretholde deres funktion som bindeled mellem by og land. Som led i den Danske Regioners klimaaftale med regeringen vil der desuden anvendes nul-emmisions tog, når de skal udskiftes i forbindelse med fornyelsen af togmateriel.

Læs mere:

Hvor kører lokalbanerne?

Der er 13 lokalbaner i Danmark, og de er fordelt på alle fem regioner:

 • Hirtshalsbanen: Hjørring - Hirtshals
 • Skagensbanen: Frederikshavn - Skagen
 • Odderbanen: Odder - Aarhus
 • Lemvigbanen: Vemb - Lemvig - Thyborøn
 • Vestbanen: Varde - Nr. Nebel
 • Lollandsbanen: Nykøbing Falster - Nakskov
 • Tølløsebanen: Tølløse - Slagelse - Høng
 • Odsherredsbanen: Holbæk - Nykøbing Sjælland
 • Østbanen: Køge - Haslev - Fakse Ladeplads/Rødvig
 • Nærumbanen: Jægersborg - Nærum
 • Frederiksværkbanen: Hillerød - Frederiksværk - Hundested
 • Lille Nord: Hillerød - Helsingør
 • Gribskov- og Hornbækbanen: Hillerød - Gilleleje - Helsingør/Tisvildeleje
relaterede nyheder

Læs mere

Debat: Regionerne: Styrk grøn og sammenhængende mobilitet

I regionerne arbejder vi omhyggeligt med at få den kollektive trafik og borgernes mobilitet til at passe sammen. Det skal være muligt at bo og arbejde og uddanne sig i hele landet, også hvis man har bosat sig uden for de store byer, skriver Danske Regioners formand for regional udvikling og EU, Anders G. Christensen, i Altinget.

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Flere sundhedssocialrådgivere i psykiatrien løfter patienterne og bygger bro

Regionerne ansætter flere sundhedssocialrådgivere, der hjælper og støtter patienter under indlæggelsen og efter udskrivning. De skaber sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og frigør tid hos sundhedspersonale.

Læs mere

Hver 7. bus er i fare, fordi regionerne mangler 233 mio. i år

Økonomien i den regionale kollektive trafik er katastrofal. Årsagen er corona og de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine. Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk, og det kan ramme passagererne hårdt. Næstformand for Danske Regioner, Stephanie Lose efterlyser derfor hjælp fra regeringen og Folketinget.

Læs mere