Gå til indhold

Regionale mobilitetsstrategier

Danske Regioner arbejder for at øge mobiliteten i hele landet. Regionale strategier er med til at styrke trafikal sammenhæng og mobilitet ud fra målet om en effektiv og bæredygtig mobilitet, der ser på transport fra A til B uden at fokusere på transportmidlet.

En analyse af Danske Regioner (2021) viser at knap hver anden danske pendler krydser mindst én kommunegrænse på vej til arbejde. Det er en stigning  på 9 pct. siden 2010. Vi pendler også længere og længere, og den gennemsnitlige pendlingsafstand var 45 kilometer i 2020, hvilket er en stigning på 12 pct. siden 2007. For at sikre den bedst mulige transport og mobilitet, udarbejder regionerne mobilitetsstrategier, som bidrager til at løse lokale og regionale transportudfordringer. Strategierne laves i samarbejde med kommuner, NGO’er, erhvervsorganisationer og passagerforeninger. Blandt andet derfor giver mobilitetsstrategierne et fælles overblik og forståelse af de trafikale udfordringer i Danmark og styrker samarbejdet mellem aktørerne regionalt.

Med ansvaret for den regionale kollektive transport og medejerskab af de regionale trafikselskaber er regionerne tæt på borgerne og skaber sammenhæng i den kollektive transport. Dette skal gøre det lettere for borgerne at bevæge sig fra A til B. Derfor arbejder regionerne med mobilitetsstrategier, der styrker og koordinerer en effektiv mobilitet på tværs af kommunerne.

Konkrete forbedringer: Supercykelstier skaber sammenhæng

På Sjælland arbejder Region Hovedstaden sammen med 30 kommuner om at etablere gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænser. Supercykelstierne mindsker trængslen, øger folkesundheden, nedbringer sundhedsomkostningerne og giver renere luft og bedre lokalmiljø.

De nyeste trafikoptællinger fra Sekretariatet for Supercykelstier viser, at supercykelstierne virker. Cykeltrafikken er vokset med 75 pct. på de ruter, der har fået etableret en supercykelsti på trods af at cykeltrafikken på strækninger uden supercykelsti har været faldende i de seneste tre årtier.

relaterede nyheder

Læs mere

Flere sundhedssocialrådgivere i psykiatrien løfter patienterne og bygger bro

Regionerne ansætter flere sundhedssocialrådgivere, der hjælper og støtter patienter under indlæggelsen og efter udskrivning. De skaber sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og frigør tid hos sundhedspersonale.

Læs mere

Hver 7. bus er i fare, fordi regionerne mangler 233 mio. i år

Økonomien i den regionale kollektive trafik er katastrofal. Årsagen er corona og de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine. Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk, og det kan ramme passagererne hårdt. Næstformand for Danske Regioner, Stephanie Lose efterlyser derfor hjælp fra regeringen og Folketinget.

Læs mere

Regioner er positive over for justering af gymnasieaftale

Danske Regioner bakker op om den tillægsaftale om elevforfordeling, der netop er indgået. Det er positivt, at nærhed til uddannelser nu vægtes højere, og regionerne er klar til at fordele elever på baggrund af transporttid.

Læs mere

Vi skal placere ungdomsuddannelser med omtanke

Aktuelt forhandles der på Christiansborg om nye udbud af ungdomsuddannelser. Danske Regioner og Landdistrikternes Fællesråd deler til fulde ambitionen om, at alle unge på tværs af landet skal have adgang til en ungdomsuddannelse tæt på deres hjem. Men der ligger også en særskilt opgave i at fastholde de ungdomsuddannelser, der allerede i dag ligger uden for de større byer.

Læs mere