Energi og klima

Klima- og energihensyn er højt prioriteret i alle regioner. Det gælder bl.a. i driften af sygehusene samt i regionernes indsats for regional vækst og erhvervsudvikling.

Regionerne arbejder for at bidrage til et bedre klima og mindre energiforbrug på en lang række områder. Regionerne arbejder for at reducere sit eget energiforbrug og klimapåvirkning og støtter udviklingen af nye klima- og energiløsninger via de regionale udviklingsstrategier.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Camilla Rosenhagen
Kontakt

Hvis du vil vide mere

CAN.png
relaterede nyheder

Læs mere

Brug for milliarder til rene søer, åer og hav

Staten skal til lommerne og finde op mod 4,3 milliarder kroner de kommende år for at sikre rent vand i danske søer, åer og have langs kysterne. Det er meldingen fra Danske Regioner, der har kortlagt udfordringerne

Læs mere

Miljøindsatsen har ikke brug for mere centralisering og mindre demokrati

Den første delaftale om sundhedsreformen vil flytte regionernes miljøindsats væk fra folkevalgte og ind til statslige embedsmænd i Miljøstyrelsen. ”Regeringen bør afsætte flere midler til indsatsen frem for at kaste miljøområdet ud i en langvarig centraliseringsøvelse, der koster tid og penge,” lyder det fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Tænk dig om – du bor ovenpå dit drikkevand

Regionerne i Danmark beskytter hver dag borgerne, grundvandet og miljøet mod risikoen fra jordforurening. Det er en stor og vigtig samfundsopgave, som vi gerne vil sætte fokus på Vandets Dag, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere

Klimaområdet mangler en ansvarsbevidst ejer

Klimaområdet mangler en myndighed med et klart og tydeligt ansvar. Et skridt i den rigtige retning er ifølge fem førende klimaeksperter helt åbenlys: At lade de fem regioner indtage den ledige myndighedsstol. God idé - det vil sikre en stærkere klimaindsats, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere