Energi og klima

Klima- og energihensyn er højt prioriteret i alle regioner. Det gælder bl.a. i driften af sygehusene samt i regionernes indsats for regional vækst og erhvervsudvikling.

Regionerne arbejder for at bidrage til et bedre klima og mindre energiforbrug på en lang række områder. Regionerne arbejder for at reducere sit eget energiforbrug og klimapåvirkning og støtter udviklingen af nye klima- og energiløsninger via vækstfora.

Grøn regional vækst

Udvikling, test og demonstration af nye grønne løsninger og klimavenlige teknologier er et centralt indsatsområde for de regionale vækstfora.

Regionerne lægger stor vægt på at bidrage til omstillingen af energiforbruget.  Det sker bl.a. gennem de regionale vækstfora, der i dag står bag betydelige investeringer i udvikling, test og demonstration af nye grønne løsninger og klimavenlige teknologier – i samspil med virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, staten, kommuner, EU m.fl.

Vækstforaenes hovedopgave er at sikre en regional vækst baseret på regionale styrkepositioner.  Og netop derfor er energi og cleantech et prioriteret satsningsområde for vækstforaene. Grønne ideer, udvikling af nye teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige eksport, vækst og velfærd.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Camilla Rosenhagen
Kontakt

Hvis du vil vide mere

CAN.png
relaterede nyheder

Læs mere