Offentligt-privat samarbejde

Regionerne arbejder for et tæt offentligt-privat samarbejde for at skabe et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. Målet er den tredobbelte bundlinje om øget kvalitet for patienterne, øget effektivitet og erhvervsudvikling og vækst.

Regionerne har en lang tradition for et stærkt offentligt-privat samarbejde. Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 50 milliarder kroner, regionerne er involveret i hundredevis af offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), 14 offentlig-private partnerskaber (OPP) og utallige samarbejdsaftaler om sundhedsforskning og produktudvikling samt klinisk afprøvning af medicin eller medicinsk udstyr. 

Samarbejdet udfoldes inden for en række forskellige brancher og områder som f.eks. lægemidler, medicoteknisk udstyr, sundheds-it, automatisering, logistik, byggeri, ambulancekørsel og facility management m.v.

Bred tilgang til OPS i regionerne

Offentligt-privat samarbejde, OPS, er et bredt defineret begreb som omfatter mindst 9 forskellige samarbejdsformer, der kan udfoldes inden for en række brancher og områder som sygehusbyggeri, logistik, sporing, digitalisering, forskning, klinisk afprøvning af medicin, medico m.v.

Læs mere om de enkelte samarbejdsformer ved at klikke på nedenstående links:

  1. Indkøb af varer og tjenesteydelser
  2. Private leverandører af støttefunktion eller sundhedsydelser
  3. Aftaler/overenskomster i almen praksis eller gennem det udvidede fri sygehusvalg
  4. Frit valg - borgernes frie valg af leverandør
  5. Offentlige-private partnerskaber (OPP)
  6. Offentlige-private innovationssamarbejder (OPI)
  7. Længerevarende partnerskaber
  8. Forsknings- og udviklingssamarbejde, som f.eks. Én indgang samarbejdet
  9. Kommercialisering og fælles selskaber (L548)

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde

Det politiske ansvar for regionernes offentlig-private samarbejde drives af USE, Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde. Udvalget ledes af regionsrådsformand i Region Sjælland Jens Stenbæk.

Advisory Board for OPS på sundhedsområdet

Danske Regioner har nedsat et Advisory Board for offentligt-privat samarbejde på sundhedsområdet. I boardet sidder repræsentanter fra de toneangivende brancheforeninger samt direktionen i Danske Regioner. Boardet ledes af regionsrådsformanden i Region Syddanmark Stephenie Lose og regionsrådsformanden i Region Nordjylland, Ulla Astman. Advisory boardet mødes to gange om året og skal danne rammen om en overordnet dialog mellem det regionale sundhedsvæsen og det private erhvervsliv om, hvordan der kan skabes et stærkt offentligt-privat samspil på sundhedsområdet.

Advisory boardet handler bl.a. om, hvordan regionerne kan tilrettelægge offentligt indkøb og forskellige former for udviklingsaktiviteter, så det både indfrier regionernes behov for at skabe et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen med patienten i centrum samt virksomhedernes behov for at skabe langsigtet vækst og erhvervsudvikling.

Jobskabelse og vækst gennem sygehuspartnerskabet

Regionerne har gennem Sygehuspartnerskabet under Markedsmodningsfonden været med til at finansiere 14 innovations- og markedsmodningsprojekter og to prækommercielle indkøb, hvor virksomheder i samarbejde med hospitaler udvikler og tester innovative sygehusløsninger. Partnerskabet blev etableret i 2011 i lyset af de store hospitalsbyggeriprojekter, og de sidste projekter kører videre til 2017. En evalueringsrapport viser, at virksomhederne tilsammen forventer, at de 14 medfinansierede projekter vil skabe 311 nye job og 593 millioner kroner i øget omsætning inden for en femårig periode. Det svarer til, at der for hver bevilget million kroner bliver skabt 4,6 nye job og øget omsætning for 8,8 millioner kroner. 

Læs mere:

Læs mere

Læs mere om offentligt-privat samarbejde

relaterede nyheder

Læs mere