Gå til indhold

Attraktive gymnasieuddannelser til unge i hele landet

Hvordan undgår vi uddannelsesørkener og sikrer bred elevsammensætning? Danske Regioner stiller skarpt på, hvordan vi sikrer attraktive gymnasieuddannelser

Folketingets partier skal i den nærmeste fremtid forhandle en aftale om udfordringer vedrørende uddannelsesdækning og polariseret elevfordeling på gymnasieområdet. Udfordringerne er dog meget forskellige i de enkelte dele af landet. Derfor skal løsningerne kunne tilpasses til de konkrete regionale og lokale udfordringer. Der er ikke en ”one-size-fits-all” model. Der skal forskellige redskaber til de forskellige problemtyper. Der er behov for mere politisk styring og stabilitet og mindre, der er overladt til en tilfældig udvikling. Det skal give grundlag for mere samarbejde og mindre konkurrence mellem institutionerne, samtidig med at de unge skal sikres størst mulig valgfrihed.


Danske Regioner anbefaler:
1. at Folketinget vedtager mål og rammer for bred uddannelsesdækning, faglig kvalitet og balanceret elevfordeling i hele landet.
2. at de konkrete løsninger til de faktiske udfordringer findes regionalt, herunder en øget politisk styring af elevfordeling og kapacitet.
3. at flerårige regionale uddannelsesplaner skal sikre en bæredygtig institutionsudvikling.

Se præsentation af Danske Regioners anbefalinger for gymnasieområdet (PDF)

Udfordringer i uddannelseslandskabet

Frem mod 2030 vil der være 20.000 færre unge på grund af den demografiske udvikling. Det kan have store konsekvenser for gymnasierne. Danske Regioner har analyseret, at elevgrundlaget i 2030 er truet på gymnasieudbud i 27 byer, hvis de unges søgemønstre fortsætter som hidtil. Det betyder også, at 13 pct. af de lokale gymnasieafdelinger risikerer at blive udfordret på deres elevgrundlag i 2030.

Læs mere om analysen i Danske Regioners dertilhørende analysenotat (pdf)

Kilde: Danske Regioner, 2020 (på baggrund af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet)

Desuden er der udfordringer med, at elevsammensætningen på nogle gymnasier langt fra afspejler den generelle befolkning. Uddannelseslandskabet står derfor over for en række udfordringer, som man politisk er nødt til at tage hånd om. For det første skal der sikres en god uddannelsesdækning, når mange institutioner, særligt uden for de større byer, bliver truet på elevgrundlaget. For det andet skal man undgå en for polariseret elevsammensætning, hvor unge på tværs af skel ikke lærer hinanden at kende, fordi de søger sammen med nogen, der ligner dem selv, og væk fra dem, der er anderledes.

LÆS MERE:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Maya Ryevad Lauritsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

Relaterede nyheder

Læs mere

Ungdomsuddannelser har brug for et stærkere samarbejde på tværs

Langt de fleste unge bruger nogle vigtige år på en ungdomsuddannelse og bliver både fagligt og personligt rustet til at starte på voksenlivet. Men sådan er det ikke for alle. Og ser man på udfordringerne på området, står det klart, at vi må tænke anderledes for at få flere med og for at sikre, at der også er uddannelser i hele landet fremover.

Læs mere

Virksomheder har søgt færre medarbejdere under corona – men efterspørgslen på faglærte vil stige

Ny analyse fra regionerne viser, at virksomhederne har været mindre tilbøjelige til at søge nye medarbejdere i løbet af coronaåret 2020. Virksomhedernes forventninger til fremtiden er dog stadig positive. Særligt forventer de at skulle ansætte flere faglærte fremover.

Læs mere

Vi skal løfte blikket i planlægningen

Evalueringen af planloven er en oplagt mulighed for at skabe bedre sammenhæng i opgaveløsningen på mange områder, ikke mindst inden for miljø og klima.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere