Gå til indhold

Attraktive gymnasieuddannelser til unge i hele landet

Hvordan undgår vi uddannelsesørkener og sikrer bred elevsammensætning? Danske Regioner stiller skarpt på, hvordan vi sikrer attraktive gymnasieuddannelser

Folketingets partier skal i den nærmeste fremtid forhandle en aftale om udfordringer vedrørende uddannelsesdækning og polariseret elevfordeling på gymnasieområdet. Udfordringerne er dog meget forskellige i de enkelte dele af landet. Derfor skal løsningerne kunne tilpasses til de konkrete regionale og lokale udfordringer. Der er ikke en ”one-size-fits-all” model. Der skal forskellige redskaber til de forskellige problemtyper. Der er behov for mere politisk styring og stabilitet og mindre, der er overladt til en tilfældig udvikling. Det skal give grundlag for mere samarbejde og mindre konkurrence mellem institutionerne, samtidig med at de unge skal sikres størst mulig valgfrihed.


Danske Regioner anbefaler:
1. at Folketinget vedtager mål og rammer for bred uddannelsesdækning, faglig kvalitet og balanceret elevfordeling i hele landet.
2. at de konkrete løsninger til de faktiske udfordringer findes regionalt, herunder en øget politisk styring af elevfordeling og kapacitet.
3. at flerårige regionale uddannelsesplaner skal sikre en bæredygtig institutionsudvikling.

Se præsentation af Danske Regioners anbefalinger for gymnasieområdet (PDF)

Udfordringer i uddannelseslandskabet

Frem mod 2030 vil der være 20.000 færre unge på grund af den demografiske udvikling. Det kan have store konsekvenser for gymnasierne. Danske Regioner har analyseret, at elevgrundlaget i 2030 er truet på gymnasieudbud i 27 byer, hvis de unges søgemønstre fortsætter som hidtil. Det betyder også, at 13 pct. af de lokale gymnasieafdelinger risikerer at blive udfordret på deres elevgrundlag i 2030.

Læs mere om analysen i Danske Regioners dertilhørende analysenotat (pdf)

Kilde: Danske Regioner, 2020 (på baggrund af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet)

Desuden er der udfordringer med, at elevsammensætningen på nogle gymnasier langt fra afspejler den generelle befolkning. Uddannelseslandskabet står derfor over for en række udfordringer, som man politisk er nødt til at tage hånd om. For det første skal der sikres en god uddannelsesdækning, når mange institutioner, særligt uden for de større byer, bliver truet på elevgrundlaget. For det andet skal man undgå en for polariseret elevsammensætning, hvor unge på tværs af skel ikke lærer hinanden at kende, fordi de søger sammen med nogen, der ligner dem selv, og væk fra dem, der er anderledes.

LÆS MERE:

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

Relaterede nyheder

Læs mere