Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

25.000 færre unge i 2030

I 2030 vil der være 25.000 færre unge mellem 16-19 år, og det truer særligt elevgrundlaget for gymnasier og erhvervsskoler i 35 byer over hele landet. Samtidig er det blot en ud af fem unge, der i dag vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen – ofte fordi de og deres forældre har fordomme om f.eks. studiemiljø og videreuddannelsesmuligheder.

Derfor foreslår Danske Regioner med udspillet Fremtidssikrede ungdomsuddannelser, at unge fremover skal have en fælles start på deres ungdomsuddannelse – uanset om de vil være elektrikere, biokemikere, skolelærere eller endnu ikke er afklarede. Formålet er dels at give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser, dels at understøtte fælles ungemiljøer, hvor de unge kan mødes på tværs af de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Desuden vil det blive lettere for skolerne at samarbejde om fag og faciliteter, så vi kan fastholde et godt udbud af uddannelser i hele Danmark.

Når flere unge får længere til skolen kan det nemlig medføre, at flere ikke gennemfører deres uddannelse. En analyse lavet af Danske Regioner har tidligere vist, at elever på erhvervsuddannelserne, som har længere i skole, oftere falder fra.

 

 

I udspillet kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, til at fremtidssikre ungdomsuddannelserne, så der også frem mod 2030 vil være gode og relevante ungdomsuddannelser for alle unge inden for en rimelig transporttid, uanset hvor de bor.

Læs hele udspillet her.

Danske Regioner anbefaler

Fælles indgang
1. Ungdomsuddannelserne sammentænkes med fælles indgang og fælles ungemiljøer

Justering af selvejeformen
2. Selvejeformen tilpasses i lyset af de aktuelle udfordringer. Et styringseftersyn bør belyse selvejets muligheder og begrænsninger i en tid med færre unge

Bevillingsreform
3. Bevillingssystemet ændres, så det i højere grad understøtter campusdannelser, fusioner og en bred geografisk uddannelsesdækning

Bedre Mulighed for at tilpasse kapaciteten
4. Reglerne ændres, så det i højere grad understøtter campusdannelser, fusioner og en bred geografisk undandelsesdækning                                                                       

Styrket Vejledning
5. Sammenhæng i vejledningsindsatsen styrkes og skal i højere grad understøtte et ligestillet valg for de unge

Stærke digitale kompetencer
6. Digital dannelse og stærke digitale kompetencer er et fundament på tværs af ungdomsuddannelserne

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

Relaterede nyheder

Læs mere

Uden regionale politikere knækker Danmark over

Regionsrådspolitikere står vagt om et Danmark i balance, hvor alle borgere i hver landsdel – uanset om de bor i eller udenfor de største byer – har muligheden for at få et godt, sundt og trygt liv, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Læs mere

Unge skal have en fælles start på ungdomsuddannelserne

Tusindvis af unge risikerer at få længere til en ungdomsuddannelse, og samtidig ved for mange unge for lidt om erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Danske Regioner i nyt udspil, at alle unge fremover skal starte deres ungdomsuddannelse på samme fælles grundforløb. ”Det vil give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser i et fælles miljø”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Vi vil sikre en fair fordeling af tosprogede gymnasieelever

Danske Regioner er klar til at sikre en fair fordeling af gymnasieelever med hensyn til lokale forhold, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman, der samtidig advarer mod at indføre gymnasiedistrikter, som vil sætte den velfungerende elevfordeling over styr.

Læs mere

Stigende forbrug af råstoffer truer med at tømme grusgravene

Forbruget af råstoffer forventes at stige med 50 procent frem mod 2040. Samtidig er grusgravene ved at være tomme. Det viser tal fra Danske Regioners nye råstofredegørelse. ”Der er brug for, at regeringen melder sig på banen, så vi kan få en fælles strategi for Danmarks råstoffer,” siger formand for Danske Regioners Miljøudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere