Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

25.000 færre unge i 2030

I 2030 vil der være 25.000 færre unge mellem 16-19 år, og det truer særligt elevgrundlaget for gymnasier og erhvervsskoler i 35 byer over hele landet. Samtidig er det blot en ud af fem unge, der i dag vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen – ofte fordi de og deres forældre har fordomme om f.eks. studiemiljø og videreuddannelsesmuligheder.

Derfor foreslår Danske Regioner med udspillet Fremtidssikrede ungdomsuddannelser, at unge fremover skal have en fælles start på deres ungdomsuddannelse – uanset om de vil være elektrikere, biokemikere, skolelærere eller endnu ikke er afklarede. Formålet er dels at give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser, dels at understøtte fælles ungemiljøer, hvor de unge kan mødes på tværs af de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Desuden vil det blive lettere for skolerne at samarbejde om fag og faciliteter, så vi kan fastholde et godt udbud af uddannelser i hele Danmark.

Når flere unge får længere til skolen kan det nemlig medføre, at flere ikke gennemfører deres uddannelse. En analyse lavet af Danske Regioner har tidligere vist, at elever på erhvervsuddannelserne, som har længere i skole, oftere falder fra.

 

 

I udspillet kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, til at fremtidssikre ungdomsuddannelserne, så der også frem mod 2030 vil være gode og relevante ungdomsuddannelser for alle unge inden for en rimelig transporttid, uanset hvor de bor.

Læs hele udspillet her.

Danske Regioner anbefaler

Fælles indgang
1. Ungdomsuddannelserne sammentænkes med fælles indgang og fælles ungemiljøer

Justering af selvejeformen
2. Selvejeformen tilpasses i lyset af de aktuelle udfordringer. Et styringseftersyn bør belyse selvejets muligheder og begrænsninger i en tid med færre unge

Bevillingsreform
3. Bevillingssystemet ændres, så det i højere grad understøtter campusdannelser, fusioner og en bred geografisk uddannelsesdækning

Bedre Mulighed for at tilpasse kapaciteten
4. Reglerne ændres, så det i højere grad understøtter campusdannelser, fusioner og en bred geografisk undandelsesdækning                                                                       

Styrket Vejledning
5. Sammenhæng i vejledningsindsatsen styrkes og skal i højere grad understøtte et ligestillet valg for de unge

Stærke digitale kompetencer
6. Digital dannelse og stærke digitale kompetencer er et fundament på tværs af ungdomsuddannelserne

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Maya Ryevad Lauritsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

Relaterede nyheder

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere