sundhedsreform og regional udvikling

Hvad har en sundhedsreform med drikkevand, regionale busser og ungdomsuddannelser at gøre?

Sundhedsreformens konsekvenser for regional udvikling

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en sundhedsreform, som også vil få betydning på områder, som er meget langt fra sundhedsvæsen og sygehuse. Regionerne løser i dag opgaver med kollektiv trafik, ungdomsuddannelser, jordforurening, råstoffer og kultur, og reformen efterlader stor usikkerhed om hvordan - og med hvilken kvalitet - disse opgaver skal løses fremover.

Regionerne har ansvaret for vigtige borgerrettede opgaver inden for regional udvikling: De oprenser forurenede grunde, driver de regionale busser og lokalbaner, fordeler gymnasieelever, bestemmer placeringen af grusgrave, sørger for et godt udbud af ungdomsuddannelser og støtter det regionale kulturliv. En sundhedsreform, som den regeringen og Danske Folkeparti nu er enige om, indeholder en række konsekvenser for disse opgaver.

Opgaver flyttes

Ifølge en delaftale til om sundhedsreform skal regionernes opgaver inden for ungdomsuddannelser, kultur, råstoffer og jordforurening centraliseres ind til staten. Kommunerne skal overtage ansvaret for de regionale busser og lokalbaner samt det fulde ejerskab for de regionale trafikselskaber.

Opgaveflytningerne er ikke beskrevet i detaljer, og derfor er der usikkerhed om, hvad forslagene vil betyde for opgavernes kvalitet og borgernes mulighed for indflydelse.

Læs mere: Miljøindsatsen har ikke brug for mere centralisering og mindre demokrati

Usikkerhed om økonomi

Der er heller ikke klarhed over de samlede økonomiske konsekvenser af en reform.

Regeringen vil bruge en milliard kroner årligt i 2020-2025 på bl.a. at etablere nye sundhedshuse. Af de penge skal 270 millioner kroner årligt findes som administrative besparelser, som regeringen mener, at man kan opnå ved at flytte de regionale opgaver, der ikke omhandler sundhedsvæsenet, til enten kommunerne eller staten. Regeringen har dog ikke fremlagt et regnestykke, der viser hvordan man kan spare så stort et beløb ved at lade staten og kommunerne løse de opgaver, der i dag håndteres i regionerne, uden at reducere indsatsen.

Fakta

Herunder finder du fakta om nogle af de regionale udviklingsopgaver, resultater af regionernes indsats og de  mulige konsekvenser af en sundhedsreform som den, der nu er politisk aftale om:

fakta: kollektiv trafik

Regionale busser og tog bringer danskerne på job og i skole

Hvert år kører der næsten 76 millioner passagerer med de regionale busser, mens ca. 12 millioner passagerer tager de 13 lokalbaner. Hver region har udarbejdet en regional mobilitetsstrategi, som tænker alle landsdelens transportformer sammen.

Med sundhedsreformen vil regeringen og Dansk Folkeparti overdrage ansvaret for den regionale bustrafik og lokalbanerne til kommunerne.

fakta: jordforurening

Oprensning af forurenet jord beskytter drikkevandet

Regionsrådene har i dag ansvaret for at sikre drikkevandet, overfladevand og borgernes sundhed mod farlige stoffer fra jordforureninger ved at kortlægge og oprense forurenet jord. Der er dags dato kortlagt godt 36.000 forurenede eller muligt forurenede grunde, og hvert år undersøger regionerne flere tusind grunde.

Regeringen og Dansk Folkeparti har som led i deres aftale om sundhedsreform besluttet, at staten og Miljøstyrelsen fremover skal have ansvaret for opgaven med jordforurening.

fakta: ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle unge

Regionsrådene har ansvar for at sikre et godt og varieret udbud af ungdomsuddannelser til unge i alle dele af regionen. Regionsrådene tager stilling til, om der bør åbnes nye uddannelser, og hvor de skal udbydes, og fordeler sammen med rektorerne de mere end 30.000 unge, som hvert år søger ind på det almene gymnasium.

Regeringen og Dansk Folkeparti fastslår i deres aftale om sundhedsreform, at regionernes opgaver med ungdomsuddannelser fremover skal varetages af Undervisningsministeriet.

fakta: råstoffer

Regionale råstofplaner balancerer efterspørgsel og lokale hensyn

Regionsrådene har ansvaret for råstofkortlægning, -planlægning og -tilladelser på land. I 2017 blev der indvundet 41 mio. m3 råstoffer i Danmark, hvoraf sand, grus og sten udgør størstedelen.

Regeringen og Dansk Folkeparti fastslår i deres aftale om sundhedsreformen, at Miljøstyrelsen skal overtage regionernes råstofopgave.

klima og miljø

Klimaområdet mangler en ansvarsbevidst ejer

Klimaområdet mangler en myndighed med et klart og tydeligt ansvar. Førende klimaeksperter anbefaler i ny rapport at lade de fem regioner tage opgaven. God idé - det vil sikre en stærkere klimaindsats, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

klimabåd NYHED.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
sundhedsreform

Aftale svækker folkestyret

Aftalen om en sundhedsreform svækker folkestyret og centraliserer magten i sundhedsvæsenet. Det ændrer mindre justeringer og flere penge ikke på, lyder det fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

relaterede nyheder

Læs mere