Gå til indhold

Trafik

De regionale busser og lokalbanerne er afgørende for den regionale vækst og udvikling. De understøtter pendling til arbejde og uddannelse, så virksomhederne bedre kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor har regionerne arbejdet målrettet med at skabe en effektiv regional kollektiv trafik. Resultatet er stor passagervækst.

En effektiv infrastruktur er et vilkår for regionalt at kunne fastholde og tiltrække virksomheder og investeringer. For virksomheder er det vigtigt, at både arbejdskraft og produkter kan komme hurtigt og effektivt til og fra deres lokalitet. Ellers koster det på bundlinjen – både for virksomheden selv og for det danske samfund. Det er også en fordel for danskerne at kunne vælge mellem forskellige jobs i et større område. 

Det er afgørende, at infrastrukturen effektivt understøtter vækst og udvikling. Regionerne har derfor gennem de regionale strategier for vækst og udvikling fokus på at understøtte infrastrukturens centrale rolle - både som en væsentlig forudsætning for erhvervsudvikling, for arbejdskraftens pendling, og som bindeled mellem by og land.

Investeringer i den kollektive trafik har givet resultater

Regionerne har ansvar for de regionale busser og de tretten lokalbaner. Med strategiske og langsigtede investeringer har regionerne arbejdet for at skabe en effektiv regional kollektiv trafik, bl.a. gennem flere og mere direkte afgange, hurtigere rejsetider, nyt materiel og bedre sammenhæng med øvrige transportmidler.

Investeringerne har været en succes. Flere og flere danskere benytter regionale busser og tog, og arbejdskraftens mobilitet er blevet øget til gavn for virksomheder i hele Danmark.

Pendlingen stiger

Danske Regioners pendlingsanalyse viser, at vi danskere pendler mere og længere, og med den stigende pendling på tværs af regioner og kommuner er der behov for en velfungerende infrastruktur og et godt kollektivt transportsystem. Det er en afgørende forudsætning for arbejdskraftens mobilitet og dermed for et velfungerende arbejdsmarked.

Den regionale kollektive trafik understøtter pendlingen og bidrager til, at virksomhederne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 70 procent af lokalbanernes passagerer er pendlere på vej til arbejde eller uddannelse.

Danskerne pendler længere for at komme på arbejde. Den gennemsnitlige afstand til og fra arbejde er fra 2007 til 2014 øget fra 40,5 km til 44,0 km på landsplan. Det svarer til en stigning på 9 procent. Samtidig er der regionale forskelle på, hvor lange afstande pendlerne tilbagelægger.

Flere pendler ud af storbyerne

Siden 2009 har der været en klar tendens til, at de beskæftigede i mindre grad pendler mod storbykommunerne og i større grad pendler væk fra dem. I de kommuner, hvor landets ti største byer ligger, har seks ud af ti oplevet et fald i indpendlingen siden 2009. Og i otte ud af ti af kommuner er udpendlingen steget.

De fleste pendler længere

Ufaglærte, faglærte og personer med mellemlang videregående uddannelse bosat udenfor hovedstadsområdet pendler i dag væsentlig længere, end de gjorde i 2009. Det er akademikerne, der rejser længst for at komme på arbejde. Til gengæld har akademikerne i den samme periode har reduceret rejselængden til og fra arbejde med 5 kilometer.

Disruption skaber nye udfordringer og muligheder

Vækst, arbejdspladser og gode levevilkår i hele Danmark forudsætter en velfungerede infrastruktur, en effektiv kollektiv trafik og en smidig sammenhæng mellem forskellige transportformer, så danskerne hurtigt og nemt kan skifte mellem bil, bus, tog og cykel.

Alligevel står Danmark i dag over for store udfordringer. Over de seneste 10 år er antallet af personbiler steget med 380.000, og trafikken på motorvejene er steget med 20 procent. Det skaber dagligt trængsel og forsinkelser for de millioner af danskere, som skal på arbejde eller til uddannelse, ligesom det svækker danske virksomheders konkurrenceevne.

Samtidig banker fremtiden mere end nogensinde før på den transportpolitiske dør. Nye digitale og teknologiske muligheder vil inden for få år disrupte danskernes måde at transportere sig rundt på. Førerløse biler, hvor kørslen gradvist vil kræve mindre menneskelig opmærksomhed, vil formentlig øge biltrafikken yderligere, men også åbne nye muligheder for eksempelvis at udnytte transporttiden til andre formål og reducere antallet af trafikulykker. Desuden rummer udviklingen af digitale samkørsels- og transporttjenester helt nye potentialer. Allerede i dag er mere end en halv million danskere tilmeldt en delebilsordning.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Henrik Severin Hansen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af JSM
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere