Gå til indhold

Mobilitet

Trængslen på vejene er stigende, og det skaber forsinkelser for pendlerne og svækker virksomhedernes konkurrenceevne. Danske Regioner arbejder derfor for at øge mobiliteten i hele landet - med blik for de nye teknologiske muligheder. Målet er en effektiv og bæredygtig mobilitet, der ser på transport fra A til B uden at fokusere på transportmidlet.

Vækst, arbejdspladser og gode levevilkår i hele Danmark forudsætter en velfungerede infrastruktur, en effektiv kollektiv trafik og en smidig sammenhæng mellem forskellige transportformer, så danskerne hurtigt og nemt kan skifte mellem bil, bus, tog og cykel, når de er på vej på arbejde eller til deres uddannelse.

Alligevel står Danmark i dag over for store udfordringer, hvor antallet af personbiler er steget med 380.000 over en 10-årig periode, og hvor trafikken på motorvejene er steget med 20 procent. Det skaber dagligt trængsel og forsinkelser for de millioner af danskere, som skal på arbejde eller til uddannelse, ligesom det svækker danske virksomheders konkurrenceevne. Det koster det danske samfund 13 milliarder kroner om året. 

Samtidig banker fremtiden mere end nogensinde før på den transportpolitiske dør. Nye digitale og teknologiske muligheder vil inden for få år disrupte danskernes måde at transportere sig rundt på. Førerløse biler, hvor kørslen gradvist vil kræve mindre menneskelig opmærksomhed, vil formentlig øge biltrafikken yderligere, men også åbne nye muligheder for eksempelvis at udnytte transporttiden til andre formål og reducere antallet af trafikulykker. Desuden rummer udviklingen af digitale samkørsels- og transporttjenester helt nye potentialer. Allerede i dag er mere end en halv million danskere tilmeldt en delebilsordning.

Behov for fleksibel transportplanlægning

De disruptive teknologier vil ændre det trafikale landskab fundamentalt, men netop uvisheden om, hvordan landskabet vil se ud selv på kort sigt, stiller store krav til fleksibiliteten af transportplanlægningen. Samtidig er det afgørende at adressere de aktuelle udfordringer med trængsel og manglende mobilitet.

Der er derfor brug for en sammenhængende transportplanlægning, der understøtter de aktuelle behov, men som også er i stand til at imødekomme de teknologiske forandringer, så infrastrukturen ikke fastlåses på sigt. Den slags fleksibilitet kræver nærhed til løsningerne og indsigt i de forskellige regionale vilkår og tendenser.

Regionerne vil derfor fremover udarbejde mobilitetsstrategier i tilknytning til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Strategierne vil dels beskrive de tiltag, regionen og kommunerne selv kan gennemføre, og dels de tiltag, staten er ansvarlig for. Strategierne vil, som nu, blive udarbejdet i samarbejde med kommunerne. De vil desuden være datadrevne, tage hensyn til de teknologiske udviklingstendenser samt understøtte anvendelse af nye teknologier for at fremme mobiliteten i regionen.

For at understøtte arbejdet med effektiv mobilitet og formidle internationale erfaringer på transportområdet, arrangerer Danske Regioner desuden sammen med DI, IDA, KL, ITS og TØF årlige trafikkonferencer "Fremtidens Transport" i starten af året.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Henrik Severin Hansen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af JSM
relaterede nyheder

Læs mere