Gå til indhold

Regional bustrafik

De regionale busser binder Danmark sammen, idet de er et afgørende led mellem de danske jernbaner og mange af de mellemstore og mindre byer. Derfor har regionerne styrket de regionale ruter med flere afgange og opgraderede busser. Resultatet er en passagervækst på næsten 10 procent siden 2011.

Da regionerne overtog de regionale busruter i 2007 var passagervæksten stagneret og bussernes rolle uklar. I dag er situationen en helt anden. Regionerne har målrettet ruterne efter de mellemstore byer, der fungerer som regionale og lokale knudepunkter for uddannelse og arbejdspladser, ligesom frekvensen af mange afgange er blevet øget. 

En stor del af passagererne i de regionale busser er pendlere og uddannelsessøgende. De regionale busruter er dermed i høj grad med til at understøtte arbejdskraftens og de uddannelsessøgendes mobilitet - til gavn for virksomheder og vækst i alle dele af Danmark.

Opgradering af busruter virker

Regionerne har løbende gennemført omfattende modernisering og opgradering af de regionale busruter. Det har blandt andet ført til mere direkte ruter mellem større regionale rejsemål og halvtimesdrift på mange ruter.

Som resultat er passagererne begyndt at vende tilbage efter mange år præget af faldende passagertal.

De regionale busser binder transportsystemet sammen

I dag tager hver tredje togpassager en bus til eller fra toget. Hvis busser og tog passer bedre sammen, vil det give flere passagerer, både i busserne og i togene. Det viser publikationen ”Sammenhæng i den kollektive transport”, som blandt andre Transportministeriet og Danske Regioner stod bag i 2015.

Blandt de fremhævede tiltag er de regionale R- og X-busser. Her er det lykkedes regionerne øge passagertallet, fordi busserne kører oftere på mere direkte linjer mellem de større byer.

De regionale busruter øger tilgangen og gennemførslen af ungdomsuddannelser

Analyser fra Danske Regioner viser, at frafaldet fra ungdomsuddannelserne bliver større, jo længere transporttid der er til gymnasiet eller erhvervsskolen.

De regionale busruter spiller derfor en afgørende rolle for det generelle uddannelsesniveau og for forsyningen af kvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder.

Eksempel: De fynske uddannelsesruter er fyldte

På baggrund af et succesfuldt forsøgsprojekt finansierer Region Syddanmark 33 bussruter på Fyn, som kører unge fra det fynske opland direkte til øens erhvervsskoler og gymnasier. Busserne forkorter transporttiden mellem hjem og skole med 15 til 25 minutter hver vej, og bor eleverne langt fra nærmeste stoppested, kan de melde sig til en teletaxiordning og blive kørt til stoppestedet.

Målet med uddannelsesruterne er, at flere elever fra landområderne skal have en ungdomsuddannelse, og at 95 procent fra en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

I alt blev der foretaget over en halv million rejser med uddannelsesbusserne i 2014. I det første halvår af 2015 har der allerede været 355.000 passagerer med busserne, som er fyldt op hver eneste morgen og næsten fyldte om eftermiddagen. Fynbus tilpasser kontinuerligt køreplanerne efter behovet hos elever og skoler.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Henrik Severin Hansen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af JSM
relaterede nyheder

Læs mere