Efter- og videreuddannelse

Udbuddet af voksen- og efteruddannelser skal matche virksomhedernes efterspørgsel. Regionerne arbejder for at opkvalificere arbejdsstyrken og ledige, så virksomhederne i højere grad får adgang til de kvalifikationer, de har behov for, for at skabe vækst

Arbejdsmarkedet i Danmark står over for store omvæltninger i de kommende år. Den teknologiske udvikling med eksempelvis øget automatisering, robotteknologier og brug af droner vil ændre arbejdsmarkedets kompetencekrav.

Opkvalificeringen af den eksisterende arbejdsstyrke gennem voksen- og efteruddannelser er derfor en vigtig prioritet. 

Det er vigtigt med et efteruddannelsessystem, der er fleksibelt, og som løbende kan tilpasse sig behovene på fremtidens arbejdsmarked.

Giv voksen- og efteruddannelserne et serviceeftersyn

Danske Regioner ønsker at give voksen- og efteruddannelsessystemet et eftersyn, der munder ud i et system, der bygger på følgende tre principper: 

1. Et efterspørgselsorienteret og fleksibelt system
Systemet skal tage udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel samt have den nødvendige fleksibilitet i forhold til at imødekomme virksomhedernes konkrete behov for opkvalificering

2. Et overskueligt system med én indgang
Virksomhederne skal opleve, at systemet er overskueligt, og der skal etableres én indgang til voksen- og efteruddannelse på alle niveauer

3. En sammenhængende indsats
Systemet skal være mere sammenhængende - og i højere grad gå på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatserne.

Dermed foreslår regionerne et paradigmeskifte, så voksen- og efteruddannelsessystemet bliver mere efterspørgselsorienteret, og i højere grad bliver set som redskab til øget vækst og understøttelse af erhvervsudviklingen gennem tilvejebringelse af de rette kompetencer på rette tid og sted.

Styrket fokus på danskere og andre uden for arbejdsmarkedet

Ledigheden i dag er rekordlav. Samtidig er op mod en halv million danskere i den arbejdsdygtige alder ikke klar til at tage et fuldtidsarbejde.

Det er en vigtig prioritet for regionerne at bidrage til, at flere danskere bliver klar til at tage et job eller begynde på en uddannelse. Frem mod 2020 forvalter regionerne ca. 300 millioner fra EU’s Socialfond, som er målrettet prioriteten ’social inklusion’.

Pengene skal bl.a. gå til social inklusion via uddannelse samt indslusning i ordinære og socialøkonomiske virksomheder. Indsatsen har især betydning for personer med særlige udfordringer, eksempelvis mennesker med handicap, flygtninge eller personer med sociale problemer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft. 

relaterede nyheder

Læs mere