Efter- og videreuddannelse

Udbuddet af voksen- og efteruddannelser skal matche virksomhedernes efterspørgsel. Regionerne arbejder for at opkvalificere arbejdsstyrken og ledige, så virksomhederne i højere grad får adgang til de kvalifikationer, de har behov for, for at skabe vækst

Det er vigtigt med et efteruddannelsessystem, der er fleksibelt, og som løbende kan tilpasse sig behovene på fremtidens arbejdsmarked.

Arbejdsmarkedet i Danmark står over for store omvæltninger i de kommende år. Den teknologiske udvikling med eksempelvis øget automatisering, robotteknologier og brug af droner vil ændre arbejdsmarkedets kompetencekrav.

Opkvalificeringen af den eksisterende arbejdsstyrke gennem voksen- og efteruddannelser er derfor en vigtig prioritet.

Voksen- og efteruddannelserne trænger til et serviceeftersyn

Danske Regioner ønsker at give voksen- og efteruddannelsessystemet et eftersyn, der munder ud i et system, der bygger på følgende tre principper: 

1. Et efterspørgselsorienteret og fleksibelt system
Systemet skal tage udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel samt have den nødvendige fleksibilitet i forhold til at imødekomme virksomhedernes konkrete behov for opkvalificering

2. Et overskueligt system med én indgang
Virksomhederne skal opleve, at systemet er overskueligt, og der skal etableres én indgang til voksen- og efteruddannelse på alle niveauer

3. En sammenhængende indsats
Systemet skal være mere sammenhængende - og i højere grad gå på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatserne.

Dermed foreslår regionerne et paradigmeskifte, så voksen- og efteruddannelsessystemet bliver mere efterspørgselsorienteret, og i højere grad bliver set som redskab til øget vækst og understøttelse af erhvervsudviklingen gennem tilvejebringelse af de rette kompetencer på rette tid og sted.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pia Mulvad Reksten,
Barselsvikar, chefrådgiver
T
M 2727 7651
E pmr@regioner.dk
intet-billede.png
TEMA

Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

relaterede nyheder

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere