Gå til indhold

Viden om arbejdsmarkedet

Regionerne har et særligt fokus på fremtidens arbejdsmarked og på at overvåge den regionale udvikling. Samtidig er regionerne tæt på de regionale behov og udfordringer. Det betyder at vigtige politiske beslutninger og prioriteringer tages på et analytisk og databaseret grundlag.

Regionerne overvåger løbende udviklingen i den enkelte region inden for pendlingsmønstre, bosætning, uddannelsesniveau og erhvervsudvikling.

I forhold til kvalificeret arbejdskraft har regionerne særligt fokus på fremtidens arbejdsmarked, og på at kortlægge hvilke kompetencer og uddannelser, der bliver efterspurgt i den enkelte region fremover.

LÆS MERE

Regionale indsatser

Et eksempel på en regional indsats er den såkaldte Teknologipagt, som Danske Regioner er ambassadør for. Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte. På den måde kan alle deltage i og være med til at udvikle samfundet i en teknisk og digital retning. Det hele bunder ud i at få flere til at interessere sig for og uddanne sig inden for de såkaldte STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ­uddannelser og få flere til at arbejde med kompetencerne i praksis. Målgruppen er alle – helt fra skole­børnene og til de mest erfarne kræfter på arbejdsmarkedet.

Formålet er, at flere skal have faglige færdigheder inden for STEM og varetage evnen til at omsætte det til innovation og forretningsudvikling. Dette kunne f.eks. være kobling af kemi og teknologi til at udvikle nye batterier. Eller måske bruge matematikken til at skabe IT­-løsninger.

 

Partnerskab i Region Nordjylland skaber overblik over kompetencer

Region Nordjylland har med analysen FremKom (Fremtidens Kompetencer) leveret et fælles vidensgrundlag for det regionale samarbejde om at sikre virksomhederne arbejdskraft med de rette kompetencer.

Analysen omhandler kompetencebehovet i regionen nu og fem år frem, og den anvendes bl.a. af nordjyske virksomheder, VEU-centre, kommuner og jobcentre samt uddannelsesinstitutioner på alle niveauer.

Dette fokus på fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige vækst og positive udvikling i Region Nordjylland. Globalisering og voksende international konkurrence giver nemlig både virksomhederne nye muligheder men også udfordringer eksempelvis i forhold til kvalitet, innovative løsninger og bæredygtighed. Denne udvikling stiller derfor nye krav til medarbejdere og deres kompetencer, som skal efterleves.


LÆS MERE:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft. 

relaterede nyheder

Læs mere

Debat: Regionerne: Styrk grøn og sammenhængende mobilitet

I regionerne arbejder vi omhyggeligt med at få den kollektive trafik og borgernes mobilitet til at passe sammen. Det skal være muligt at bo og arbejde og uddanne sig i hele landet, også hvis man har bosat sig uden for de store byer, skriver Danske Regioners formand for regional udvikling og EU, Anders G. Christensen, i Altinget.

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Nyt udspil fra Danske Regioner: Sundhedsuddannelserne skal tættere på hverdagen

Tættere samspil mellem skoler og sundhedsvæsen skal styrke sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre rustet til en fremtid med markant flere ældre og mennesker med multisygdom. Danske Regioner mener, at nytænkning af uddannelsessystemet er vigtig for at styrke robustheden i fremtidens sundsvæsen.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal omstilles til morgendagens udfordringer

Gode meritmuligheder, flere korte overbygningsuddannelser og bedre koordinering af optag på sundhedsuddannelserne skal være med til at sikre, at fremtidens hospitaler bliver rustet til at tage imod den stigende strøm af patienter de kommende år.

Læs mere