Gå til indhold

Viden om arbejdsmarkedet

Regionerne har et særligt fokus på fremtidens arbejdsmarked og på at overvåge den regionale udvikling. Samtidig er regionerne tæt på de regionale behov og udfordringer. Det betyder at vigtige politiske beslutninger og prioriteringer tages på et analytisk og databaseret grundlag.

Regionerne overvåger løbende udviklingen i den enkelte region inden for pendlingsmønstre, bosætning, uddannelsesniveau og erhvervsudvikling.

I forhold til kvalificeret arbejdskraft har regionerne særligt fokus på fremtidens arbejdsmarked, og på at kortlægge hvilke kompetencer og uddannelser, der bliver efterspurgt i den enkelte region fremover.

LÆS MERE

Regionale indsatser

Et eksempel på en regional indsats er den såkaldte Teknologipagt, som Danske Regioner er ambassadør for. Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte. På den måde kan alle deltage i og være med til at udvikle samfundet i en teknisk og digital retning. Det hele bunder ud i at få flere til at interessere sig for og uddanne sig inden for de såkaldte STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ­uddannelser og få flere til at arbejde med kompetencerne i praksis. Målgruppen er alle – helt fra skole­børnene og til de mest erfarne kræfter på arbejdsmarkedet.

Formålet er, at flere skal have faglige færdigheder inden for STEM og varetage evnen til at omsætte det til innovation og forretningsudvikling. Dette kunne f.eks. være kobling af kemi og teknologi til at udvikle nye batterier. Eller måske bruge matematikken til at skabe IT­-løsninger.

 

Partnerskab i Region Nordjylland skaber overblik over kompetencer

Region Nordjylland har med analysen FremKom (Fremtidens Kompetencer) leveret et fælles vidensgrundlag for det regionale samarbejde om at sikre virksomhederne arbejdskraft med de rette kompetencer.

Analysen omhandler kompetencebehovet i regionen nu og fem år frem, og den anvendes bl.a. af nordjyske virksomheder, VEU-centre, kommuner og jobcentre samt uddannelsesinstitutioner på alle niveauer.

Dette fokus på fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige vækst og positive udvikling i Region Nordjylland. Globalisering og voksende international konkurrence giver nemlig både virksomhederne nye muligheder men også udfordringer eksempelvis i forhold til kvalitet, innovative løsninger og bæredygtighed. Denne udvikling stiller derfor nye krav til medarbejdere og deres kompetencer, som skal efterleves.


LÆS MERE:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft. 

relaterede nyheder

Læs mere

818 flere sygeplejersker siden juni

Kurven over antallet af sygeplejersker i regionerne er vendt. Fra juni til september 2022 er der sket en fremgang i antallet af sygeplejersker på 818. Ifølge Danske Regioner tyder det på, at faldet i sygeplejersker er stoppet. Og at den massive indsats for at tiltrække og fastholde sygeplejerskerne er begyndt at bære frugt.

Læs mere

Regionerne er klar til at sætte en ny udviklingsdagsorden for sundhedsvæsenet

Hvis vi vil holde fast i et sundhedsvæsen, der bare nogenlunde kan levere på behandlingsbehovet, kræver det vilje til at investere i den radikale innovation af det. Derfor bør sundhedsdagsordenen for en ny regering også være en investerings- og reformdagsorden, mener Danske Regioner.

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

Unge vælger stadig uddannelse efter køn

Unge over hele landet er i denne tid godt i gang med deres nye uddannelse. Men noget er ikke nyt, for vi kan være sikre på, at flertallet af nystartede på social- og sundheds-uddannelserne er kvinder. På samme måde vil der også være flest mænd, som påbegynder en håndværkeruddannelse.

Læs mere