Viden om arbejdsmarkedet

Regionerne har et særligt fokus på fremtidens arbejdsmarked og på at overvåge den regionale udvikling. Samtidig er regionerne tæt på de regionale behov og udfordringer. Det betyder at vigtige politiske beslutninger og prioriteringer tages på et analytisk og databaseret grundlag.

Regionerne overvåger løbende udviklingen i den enkelte region inden for pendlingsmønstre, bosætning, uddannelsesniveau og erhvervsudvikling.

I forhold til kvalificeret arbejdskraft har regionerne særligt fokus på fremtidens arbejdsmarked, og på at kortlægge hvilke kompetencer og uddannelser, der bliver efterspurgt i den enkelte region fremover.

LÆS MERE

Regionale indsatser

Et eksempel på en regional indsats er den såkaldte Teknologipagt, som Danske Regioner er ambassadør for. Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte. På den måde kan alle deltage i og være med til at udvikle samfundet i en teknisk og digital retning. Det hele bunder ud i at få flere til at interessere sig for og uddanne sig inden for de såkaldte STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ­uddannelser og få flere til at arbejde med kompetencerne i praksis. Målgruppen er alle – helt fra skole­børnene og til de mest erfarne kræfter på arbejdsmarkedet.

Formålet er, at flere skal have faglige færdigheder inden for STEM og varetage evnen til at omsætte det til innovation og forretningsudvikling. Dette kunne f.eks. være kobling af kemi og teknologi til at udvikle nye batterier. Eller måske bruge matematikken til at skabe IT­-løsninger.

 

Partnerskab i Region Nordjylland skaber overblik over kompetencer

Region Nordjylland har med analysen FremKom (Fremtidens Kompetencer) leveret et fælles vidensgrundlag for det regionale samarbejde om at sikre virksomhederne arbejdskraft med de rette kompetencer.

Analysen omhandler kompetencebehovet i regionen nu og fem år frem, og den anvendes bl.a. af nordjyske virksomheder, VEU-centre, kommuner og jobcentre samt uddannelsesinstitutioner på alle niveauer.

Dette fokus på fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige vækst og positive udvikling i Region Nordjylland. Globalisering og voksende international konkurrence giver nemlig både virksomhederne nye muligheder men også udfordringer eksempelvis i forhold til kvalitet, innovative løsninger og bæredygtighed. Denne udvikling stiller derfor nye krav til medarbejdere og deres kompetencer, som skal efterleves.


LÆS MERE:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pia Mulvad Reksten,
Barselsvikar, chefrådgiver
T
M 2727 7651
E pmr@regioner.dk
intet-billede.png
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft. 

relaterede nyheder

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere