Udvikling

Regionerne samler stærke regionale partnerskaber. Når regionale virksomheder, medarbejdere, vidensinstitutioner og myndigheder går sammen, bliver der skabt store og holdbare resultater.

Danske virksomheder er udfordrede. Der er mangel på kompetent arbejdskraft, etablerede styrkepositioner udsættes for skarp international konkurrence og virksomhederne oplever udfordringer i forhold til at omsætte digitale og teknologiske muligheder til god forretning.

Regioner samler derfor stærke regionale partnerskaber, som sætter den strategiske retning for landsdelen og investerer i ambitiøse indsatser, der tager hånd om de konkrete udviklingspotentialer og -udfordringer, som kendetegner erhvervslivet i hver region. Det er nemlig, når de regionale virksomheder, medarbejdere, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder går sammen, at der bliver skabt store og holdbare resultater.

Samtidig er afsættet for regionernes vækstpolitiske indsats demokratisk og involverende – født ud af det mandat, som borgerne har givet. De 41 folkevalgte i hvert regionsråd sikrer et bredt politisk ejerskab til de indsatser, der sættes i søen, og et geografisk helhedssyn, så virksomheder i alle dele af Danmark får gavn af indsatsen. 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Uden regionale politikere knækker Danmark over

Regionsrådspolitikere står vagt om et Danmark i balance, hvor alle borgere i hver landsdel – uanset om de bor i eller udenfor de største byer – har muligheden for at få et godt, sundt og trygt liv, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Læs mere

Unge skal have en fælles start på ungdomsuddannelserne

Tusindvis af unge risikerer at få længere til en ungdomsuddannelse, og samtidig ved for mange unge for lidt om erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Danske Regioner i nyt udspil, at alle unge fremover skal starte deres ungdomsuddannelse på samme fælles grundforløb. ”Det vil give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser i et fælles miljø”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Andre OECD-landes sundhedsøkonomi overhaler Danmarks

Væksten i sundhedsudgifterne i Danmark er lav sammenlignet med andre lande. Det viser helt nye tal fra OECD, og det bør vække til eftertanke, mener Danske Regioner.

Læs mere

Stigende forbrug af råstoffer truer med at tømme grusgravene

Forbruget af råstoffer forventes at stige med 50 procent frem mod 2040. Samtidig er grusgravene ved at være tomme. Det viser tal fra Danske Regioners nye råstofredegørelse. ”Der er brug for, at regeringen melder sig på banen, så vi kan få en fælles strategi for Danmarks råstoffer,” siger formand for Danske Regioners Miljøudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere