Udvikling

Regionerne samler stærke regionale partnerskaber. Når regionale virksomheder, medarbejdere, vidensinstitutioner og myndigheder går sammen, bliver der skabt store og holdbare resultater.

Danske virksomheder er udfordrede. Der er mangel på kompetent arbejdskraft, etablerede styrkepositioner udsættes for skarp international konkurrence og virksomhederne oplever udfordringer i forhold til at omsætte digitale og teknologiske muligheder til god forretning.

Regioner samler derfor stærke regionale partnerskaber, som sætter den strategiske retning for landsdelen og investerer i ambitiøse indsatser, der tager hånd om de konkrete udviklingspotentialer og -udfordringer, som kendetegner erhvervslivet i hver region. Det er nemlig, når de regionale virksomheder, medarbejdere, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder går sammen, at der bliver skabt store og holdbare resultater.

Samtidig er afsættet for regionernes vækstpolitiske indsats demokratisk og involverende – født ud af det mandat, som borgerne har givet. De 41 folkevalgte i hvert regionsråd sikrer et bredt politisk ejerskab til de indsatser, der sættes i søen, og et geografisk helhedssyn, så virksomheder i alle dele af Danmark får gavn af indsatsen. 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Regionernes erfaringer kan indfri regeringens ambitioner om flere faglærte

Regeringens nye erhvervsuddannelsesudspil skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Danske Regioner deler ambitionerne, men understreger, at initiativerne bedst indfries ved at udnytte de eksisterende regionale erfaringer på området.

Læs mere

Aftale om praktikpladser på velfærdsområder forlænges til udgangen af 2019

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at forlænge den nuværende aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent til også at gælde for 2019. Forlængelsen af aftalen skal give ro til de kommende forhandlinger om en flerårig aftale.

Læs mere

Midler fra EU skaber vækst i hele Danmark

Midler fra EU bidrager til både arbejdspladser og gode rammer for fremtidens vækst i de danske virksomheder, viser en status fra regionerne. Opgaven overgår med udgangen af 2018 til Danmarks Erhvervsbestyrelse, men regionerne vil fortsat arbejde for at virksomheder i hele Danmark har adgang til kvalificeret arbejdskraft og god infrastruktur.

Læs mere