Udvikling

Regionerne samler stærke regionale partnerskaber. Når regionale virksomheder, medarbejdere, vidensinstitutioner og myndigheder går sammen, bliver der skabt store og holdbare resultater.

Danske virksomheder er udfordrede. Der er mangel på kompetent arbejdskraft, etablerede styrkepositioner udsættes for skarp international konkurrence og virksomhederne oplever udfordringer i forhold til at omsætte digitale og teknologiske muligheder til god forretning.

Regioner samler derfor stærke regionale partnerskaber, som sætter den strategiske retning for landsdelen og investerer i ambitiøse indsatser, der tager hånd om de konkrete udviklingspotentialer og -udfordringer, som kendetegner erhvervslivet i hver region. Det er nemlig, når de regionale virksomheder, medarbejdere, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder går sammen, at der bliver skabt store og holdbare resultater.

Samtidig er afsættet for regionernes vækstpolitiske indsats demokratisk og involverende – født ud af det mandat, som borgerne har givet. De 41 folkevalgte i hvert regionsråd sikrer et bredt politisk ejerskab til de indsatser, der sættes i søen, og et geografisk helhedssyn, så virksomheder i alle dele af Danmark får gavn af indsatsen. 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Miljøindsatsen har ikke brug for mere centralisering og mindre demokrati

Den første delaftale om sundhedsreformen vil flytte regionernes miljøindsats væk fra folkevalgte og ind til statslige embedsmænd i Miljøstyrelsen. ”Regeringen bør afsætte flere midler til indsatsen frem for at kaste miljøområdet ud i en langvarig centraliseringsøvelse, der koster tid og penge,” lyder det fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Færre ansøgere kan true udkantsgymnasierne

Antallet af unge, der søger ind på det almene gymnasium, er faldet med næsten 2 procent siden sidste år. Udviklingen afspejler de faldende ungdomsårgange og kan give mange unge længere i skole, hvis det lokale gymnasium lukker. Der er brug for et samlet regionalt ansvar for ungdomsuddannelserne, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Ungdomsuddannelser i sundhedsreformens vold

Vi er helt uenige i regeringens forslag i sundhedsreformen. På uddannelsesområdet er der ikke brug for mere centralisering af beslutningskompetencen, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, sammen med formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Ole Heinager, og formand for Balance Danmark, Kim Ruberg.

Læs mere

Førende klimaeksperter ikke i tvivl: Regionerne bør spille en langt større rolle

I en ny rapport anbefaler fem klimaeksperter, at regionerne får en større rolle på klimaområdet. Det er vi helt klar til, hvis muligheden byder sig, siger miljøudvalgsformand i Danske Regioner, Heino Knudsen.

Læs mere