Kredsen af økonomidirektører

Regionernes Fælles Indkøb er administrativt forankret under kredsen af regionsdirektører. Den overordnede styring af RFI varetages af Kredsen af økonomidirektører samt Danske Regioners repræsentant vicedirektør Tommy Kjelsgaard.

Kredsen af økonomidirektører udgøres af:

Mette Jensen, økonomidirektør i Region Midtjylland
Mette.Jensen2@stab.rm.dk

Roeland Victor Løfberg, økonomidirektør i Region Nordjylland
rovl@rn.dk

Mogens Sehested Kristensen, økonomidirektør i Region Syddanmark
msk@rsyd.dk

Jens Gordon Clausen, økonomidirektør i Region Hovedstaden
Jens.Gordon.Clausen@regionh.dk 

Karsten Ole Knudsen, økonomidirektør i Region Sjælland
kokn@regionsjaelland.dk

Tommy Kjelsgaard, vicedirektør i Danske Regioner 

tk@regioner.dk 

Kredsen af regionale indkøbschefer deltager efter behov i møder med kredsen af økonomi direktører.