Kredsen af økonomidirektører

Regionernes Fælles Indkøb er administrativt forankret under kredsen af regionsdirektører. Den overordnede styring af RFI varetages af Kredsen af økonomidirektører.

Kredsen af økonomidirektører udgøres af:

Mette Jensen, økonomidirektør i Region Midtjylland
Mette.Jensen2@stab.rm.dk

Roeland Victor Løfberg, økonomidirektør i Region Nordjylland
rovl@rn.dk

Mogens Sehested Kristensen, økonomidirektør i Region Syddanmark
msk@rsyd.dk

Jens Gordon Clausen, økonomidirektør i Region Hovedstaden
Jens.Gordon.Clausen@regionh.dk 

Karsten Ole Knudsen, økonomidirektør i Region Sjælland
kokn@regionsjaelland.dk

Tommy Kjelsgaard, vicedirektør i Danske Regioner 

tk@regioner.dk 

Kredsen af regionale indkøbschefer deltager efter behov i møder med kredsen af økonomi direktører.