Elektronisk udbudssystem gruppen

Arbejdsgruppen for regionernes elektroniske udbudssystem består af medarbejdere fra alle regionerne samt Amgros.

Formålet med arbejdsgruppen har været at få indført et fælles elektronisk udbudssystem i regionerne. Alle fem regioner har nu gennemført en implementering af den samme løsning. Arbejdsgruppen arbejder videre med driften af løsningen og erfaringsudveksling herom samt løbende vurdering af, hvordan det fælles elektroniske udbudssystem skal udvikles og se ud i fremtiden. Arbejdet skal bidrage til, at systemet understøtter en effektiv udbudsproces samt at fælles regionale udbud gennemføres ensartet.

Indkøbschef i Region Sjælland, Nina Uldal, er formand for arbejdsgruppen.