Kompetence og fastholdelsesgruppen

Kompetence og fastholdelsesgruppen er en arbejdsgruppe under RFI. Gruppen skal sikre fortsat udvikling af kompetencerne hos medarbejdere i de regionale indkøbsafdelinger

Kompetence og fastholdelsesgruppen skal harmonisere og sikre fortsat udvikling af kompetencerne hos medarbejdere i de regionale indkøbsafdelinger. Herunder ved implementering af indsatsområderne under målsætning 6 i indkøbsstrategien.

De konkrete tiltag, som kompetence og fastholdelsesgruppen skal arbejde med, er:

  • Afdækning af kompetencebehov
  • Udarbejdelse af udviklingsforløb for indkøbere i regionerne
  • Fælles profilering af indkøbsafdelingerne for at målrette rekrutteringsindsatsen
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om at sikre en relevant faguddannelse for offentlige indkøbere. En sådan uddannelse findes ikke i dag, og en målretning vil styrke kompetencerne i indkøbsafdelingerne og hjælpe til rekruttering af dygtige medarbejdere.

Kompetence og fastholdelsesgruppen er nedsat med medarbejdere fra alle regioner og Amgros. Indkøbschefen for Region Syddanmark, Annette Bjørn, er formand for gruppen , som sekretariatsbetjenes af RFI-sekretariatet.