Gå til indhold

Logistikgruppen

Kontaktgruppen for logistik og sporing refererer til Styregruppen for Godt sygehusbyggeri. Gruppen skal sikre en tæt kobling mellem indkøb og logistik.

Kontaktgruppen for logistik og sporing refererer til ”Styregruppen for Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation”. Denne gruppe har til opgave at udstikke den strategiske retning på bl.a. regionernes logistikområde. Kontaktgruppen fungerer som ansvarlig for gennemførslen af fokusområde 3 i indkøbsstrategien om ”Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken”, og der skal derigennem ske en tæt kobling mellem indkøb og logistik både strategisk og gennem den praktiske udførsel.

Logistikgruppen har pt. 12 medlemmer: Region Syddanmark har fire medlemmer, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Danske Regioner har hver to medlemmer og Region Nordjylland og Region Midtjylland har hver ét medlem. Gruppen består bl.a. af regionernes logistikchefer.