UFO-grupperne

UFO-grupperne (Udvælgelse af Fælles Områder) består af fire arbejdsgrupper under RFI. Grupperne identificerer egnede og relevante udbudsområder, der med fordel kan udbydes tværregionalt.

UFO-grupperne er nedsat til at identificere egnede og relevante udbudsområder, der med fordel kan udbydes tværregionalt. Der er fire UFO-grupper; UFO fælles gruppen, UFO teknik, UFO medico og UFO tjenesteydelse.

Grupperne indstiller på baggrund af en række strategiske overvejelser og baggrundsanalyser emner eller hele områder til fælles udbud indenfor deres område. Indstillingerne skal godkendes i RFI-driftsforummet.

UFO fælles gruppe

UFO fælles gruppen arbejder på at udvælge fælles udbudsområder inden for bl.a. ikke kliniske forbrugsvarer herunder fødevarer, kliniske forbrugsvarer, inventar, tjenesteydelser, medicinrelateret områder mv.

UFO medico

UFO medico arbejder på at udvælge fælles udbudsområder indenfor medicoteknisk udstyr, som f.eks. kan være operationsrobotter, CT scannere og MR scannere. UFO medico arbejder også for større standardisering på området, og hermed øge muligheden for flere fælles udbud. 

UFO teknik

UFO teknik arbejder på at udvælge fælles udbudsområder inden for det tekniske område, som bl.a. omfatter operationslejer, skopvaskemaskine, tørreskabe samt VVS-artikler.

UFO tjenesteydelse

UFO tjenesteydelse arbejder på at udvælge fælles udbudsområder indenfor tjenesteydelser, som f.eks. omfatter håndværker-, sundheds-, vikar-, rejse- samt kursus ydelser. Der kan være konkrete fagspecifikke tjenesteydelsesområder, som bliver vurderet i andre UFO grupper som f.eks. service og eftersyn på personlifte.

Fællesudbud forstås som udbud, hvor to eller flere regioner deltager, eller ved koordinerede rullende udbud. Ved at få identificeret disse områder er målet at kunne opnå større besparelser ved at samle købekraften på tværs af regionerne. Ud fra de egnede udbudsområder udarbejdes en fælles udbudsplan. Dette gælder både de almindelige varer og tjenesteydelser samt det medicotekniske område og kvalitetsfondsbyggerierne. Efter indstilling af fælles udbudsområder følger et ”følg eller forklar”-princip. Heri ligger, at en region aktivt skal forklare et fravalg af fællesudbud. For hvert udbud udpeges en tovholder-region, der har til ansvar at koordinere og gennemføre udbuddet. Udvælgelsen af, hvilken region der skal stå for fællesudbuddet, afhænger bl.a. af, hvilken region der har mest erfaring med udbud af netop denne vare eller tjenesteydelse. Regionerne udnytter således hinandens styrker bedst muligt ved, at regionerne kan fokusere på de områder, hvor de står stærkest.

UFO-grupperne sekretariatsbetjenes af RFI-sekretariatet. UFO grupperne er sammensat af medarbejdere fra hver region, som har stor viden og kendskab til de områder, som gennemgås.