Gå til indhold

Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik

Regionerne har i august 2017 vedtaget en fælles strategi for forsyningslogistik

Logistik og indkøb udgør tilsammen hospitalernes forsyningskæde. Når regionerne køber varer for over 10 mia. kr. årligt, skal de bestilles, fragtes fra leverandør til et lager, til det rigtige hospital og op på den rigtige afdeling til det rette skab eller operationsstue – nogle gange under særlige hygiejniske forhold. Samtænkning af logistik og indkøb er derfor en vigtig indsats, og regionerne har en fælles strategi på området med otte strategiske målsætninger, som regionerne vil arbejde med frem mod 2022.

En væsentlig del af strategien for forsyningslogistik handler om at tænke logistik og indkøb sammen i endnu højere grad end i dag. Det skal f.eks. ske ved, at logistikmedarbejdere inddrages tæt i udbudsprocessen, så krav til logistik og data er tænkt ind fra start af. Både indkøb og logistikafdelingerne har desuden et fælles mål om at standardisere og forenkle vareforbruget, da det både fører til lavere priser og lettere lagerstyring. 

Læs mere her: Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik