Regionernes økonomi- og styringsseminar (RØST)

Den 22. - 23. november 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus kan du høre politikere, praktikere og eksperter præsentere deres erfaringer og perspektiver på økonomi og styring i sundhedsvæsenet.

Fremtidens styring af sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet har taget hul på den helt store omstilling. Produktivitetskravet og aktivitetspuljen er væk. Fremtidens styring  handler om det sammenhængende, det nære og det værdifulde.

Men hvordan vil omstillingen påvirke regionernes økonomi, samarbejdet med kommuner og almen praksis, samspillet med de private virksomheder, udvikling og køb af ny teknologi, personalet på sygehusene, den enkelte patient?

Alt det og mere kan du høre om til Danske Regioners økonomi- og styringsseminar (RØST) den 22.-23. november 2018. Hør de fremmeste eksperter, politikere og praktikeres bud på, hvordan omstillingen bliver en succes.

Udover ny styring kan du blandt andet blive  klogere på: 
  • Hvordan regionerne skaber effektiviseringer gennem kapacitetsanvendelse, data-løsninger og offentlig-private samarbejder.
  • Hvordan regionerne vil bruge værdibaseret indkøb til at reducere totalomkostninger,  skabe sammenhæng og øget kvalitet.
  • Hvordan regionerne fremtidssikrer sundhedsvæsenet gennem bl.a. sygehusbyggerier.


Samtidig bliver der mulighed for at diskutere fremtidens styring ved paneldebatter og i sessioner.

Konferencen henvender sig til regionspolitikere, eksperter og embedsmænd i regionerne, staten og kommunerne. Det endelige program  bliver offentliggjort i august.


Tid og sted: 22. - 23. november 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus.
Tilmelding: Via Conference Manager: http://www.conferencemanager.dk/okonomiogstyringsseminar/arrangementet.html