konference

Sundhed for alle 2019

"Lighed i sundhed" er i 2019 temaet for Danske Regioners årlige sundhedspolitiske konference, der finder sted d. 7. november 2019 i København.

Social lighed i sundhed er en af de vigtigste målsætninger for vores velfærdssamfund. Gode opvækstvilkår, en ambitiøs forebyggelsesindsats samt behandling og rehabilitering, med udgangspunkt i den enkeltes behov og vilkår, kan være med til at skabe mere lighed i sundhed.

Det kræver et tæt og ambitiøst samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis at skabe lighed i sundhed. Og også aktører uden for sundhedsvæsenet spiller en væsentlig rolle.

Derfor inviterer Danske Regioner den 7. november 2019 til en bred politisk debat om lighed i sundhed.

Tilmelding: 

relaterede nyheder

Læs mere