Gå til indhold

Evaluering af pakkeforløb i psykiatrien

15. juni 2016 kl. 9.00 - 16.00, Nyborg

Regionerne har besluttet at holde en faglig konference om evaluering af pakkeforløb i psykiatrien. Målgruppen er fagligt personale involveret i pakkeforløb, administratorer, almen praksis, patientforening (-er) samt faglige selskaber.


I forbindelse med implementering af pakkeforløb i psykiatrien startende i 2012 indgik, at pakkeforløbene skal revideres fagligt hvert andet år. Regionerne har løbende drøftet forskellige forslag til tilpasning af pakkeforløbene og i denne sammenhæng besluttet, at udskyde en række af disse til en samlet revision i 2016.

Regionerne afholder derfor en heldagskonference vedr. evaluering og videreudvikling af pakkeforløb i psykiatrien for klinisk og administrativt personale. Konferencen skal også ses i lyset af ny kvalitetsdagsorden, kvalitetsmål m.m., som indtænkes på dagen.

  Konferencens hovedfokus:

• Faglig og administrativ evaluering af og udveksling af erfaringer vedr. udrednings-
   og behandlingspakkeforløbene (anvendelse, effekt, behov for tilpasninger m.m.)
• Brugernes synspunkter
• Pakkernes relevans til pågående revision af kvalitetsarbejdet

 

Ordstyrer på dagen er Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektør, Region Sjælland, som samler op på spørgsmål og kommentarer og sørger for en livlig debat. 


Tid og sted

Konferencen finder sted onsdag den 15. juni 2016 kl. 9.00 - 16.00
på Nyborg Strand Hotel- og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Deltagergebyr
Prisen for deltagelse er 1.250,- kroner.