Gå til indhold
Folkemødet 2019

Tre dage med sundhed og demokrati

Danske Regioner på Folkemødet

I Danske Regioners telt ved Allinge Røgeri kan du 13.-16. juni 2019 deltage i 20 spændende Folkemøde-debatter om sundhedsvæsen, sygehuse, psykiatri, miljø og uddannelse.

Danske Regioners telt ved Allinge Røgeri er ved Folkemødet 2019 centrum for debatter om forebyggelse og folkesundhed, og om dilemmaer og udfordringer i sundhedsvæsenet.

Danske Regioner er medsponsor af Folkemødet.

Program for Danske Regioners telt

Du kan hente information om de enkelte debatter ved at klikke på pilen til højre for arrangementets titel i programmet herunder. Se også info på folkemødet.dk.
 

program

Torsdag

Hjælp, jeg er tyk - er det et problem, en sygdom eller bare en måde en krop kan se ud på?

Flere og flere danskere bliver tykke. 8 ud af 10 mener, at det er folks egen skyld. Men flere fagfolk peger på, at fedme er et langt mere komplekst fænomen, og at fedme bør betragtes som en kronisk sygdom.

I en verden, hvor det bugner med gode slanketips og vidunderkure, oplever tykke mennesker at blive stigmatiseret, og kropsaktivister kæmper for et samfund, hvor alle kroppe er lige. Men er det at være tyk et problem, en sygdom eller bare en måde en krop kan se ud på? Og hvor meget skal sundhedsvæsenet og samfundet egentlig blande sig og forebygge, at vi bliver tykke?

Kom med til debat når vi åbner op for vores telt på dette års folkemøde.

Deltagere

 • Karin Friis Bach (R), formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg
 • Jørgen Winther (V), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland
 • Stinna Dannerfjord, Cand.Scient. i klinisk ernæring, forfatter
 • Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor, Steno Diabetes Center Aarhus
 • Sara Jin Schmidt, redaktør på Fit Living
 • Dorthe Pedersen, direktør, moderator, Meyers Madhus

Hvad har vi lært af et års debat om regionsrådenes rolle, hvem skal styre fremtidens sundhedsvæsen?

Debatten sætter fokus på et højaktuelt emne både politisk og folkeligt - nemlig sundhedsreformen.

I snart et år har vi diskuteret, om der er brug for de 205 folkevalgte regionsrådsmedlemmer, og bølgerne er gået højt. Men hvad har vi egentlig lært, og hvad tager vi med os fra debatten? Hvem skal udstikke retningen for sundhedsvæsenet? Hvem skal borgerne stille til ansvar? Og hvem skal stå for de svære prioriteringer?

Deltagere

 • Stephanie Lose (V), formand Danske Regioner, regionsrådsformand i Region Syddanmark
 • Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner, regionsrådsformand i Region Nordjylland
 • Morten Freil, direktør, Danske Patienter
 • Pernille Schnoor (Å), fhv. sundhedsordfører
 • Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen
 • Ole Toft, moderator, redaktør hos Altinget

Mange unge piger har det dårligt mentalt. Hvad skyldes det – og hvordan kan vi gøre det bedre?

Der er en voldsom vækst i unge kvinder, der angiver, at de har et dårligt mentalt helbred. Langtidsudsigterne er bekymrende. Unge, der mistrives i teenageårene, får oftere en psykiatrisk diagnose og får sjældnere en uddannelse. Der er dermed en risiko for, at et dårligt mentalt helbred som ung kan føre til et marginaliseret voksenliv. Det er både for den enkelte og for samfundet vigtigt at forebygge.

Udfordringen er, at vi ikke ved tilstrækkeligt meget om, hvorfor de unge piger har det skidt. Det vil vi gerne blive klogere på, så vi kan gøre det bedre. Kan vi gøre noget for generelt at forbedre den mentale sundhed for de unge? Hvad kan vi gøre for at forebygge psykisk sygdom? Og hvordan skaber vi det bedst mulige møde mellem psykiatrien og de unge?

Vi inviterer et panel af patienter, pårørende og eksperter ind for at give os anbefalinger om, hvordan vi kan forbedre indsatsen for mental sundhed, både i samfundet generelt og i psykiatrien.

Deltagere

 • Anna Bjerre, direktør, GirlTalk
 • Grete Christensen, formand, DSR
 • Kirsten Ilkjær, næstformand for Lægeforeningen
 • Signe Munk (SF), medlem af Folketinget
 • Peder Hvelplund (Ø), medlem af Folketinget
 • Niels Flemming Hansen (C), medlem af Folketinget

Fremtidens digitale sundhedsvæsen - myteaflivningsquiz og digitale rettigheder til borgerne.

Er de ældre digitale analfabeter? Skaber skærmen øget nærhed eller distance? Mister vi de svageste i teknologiens hellige navn?

Kom til myteaflivningsquiz hvor vi diskuterer, om myterne spænder ben for udviklingen. For hvad nu hvis borgerne bare venter på, at de digitale sundhedstilbud for alvor bliver skudt i gang? Hvordan får vi så sat skub i udviklingen af digitale løsninger med borgeren i centrum? Vær med til at give bud på digitale rettigheder til borgerne.

Deltagere

 • Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i  Region Sjælland

En debat om det præhospitale beredskabs rolle i det nære sundhedsvæsen. Nærmere? Hurtigere? Bedre?

Kan man forestille sig en større rolle for de præhospitale ressourcer i det sammenhængende sundhedsvæsen?

I den akutte hjælp kunne ambulancerne forebygge genindlæggelser ved tidlig diagnosticering og behandling i ambulancen. Med tætte og strukturerede samarbejder med den kommunale hjemmepleje kunne borgeren blive i eget hjem fremfor en opslidende indlæggelse. Heri ligger også overvejelser omkring fælles kapacitetsudnyttelse af akutte og sub-akutte tilbud.

Med de øgede sundhedsfaglige kompetencer blandt paramedicinere og ambulancebehandlere er der et potentiale som en sundhedsfaglig fremskudt enhed, der kan varetage ”planlagte” opgaver i borgerens eget hjem. Det kunne være ambulant behandling, et fysisk supplement til telemedicinske tilbud - fx hurtig opfølgning på en ”dårlig” måling, opgaver omkring den palliative/terminale patient, mobil understøttelse af akutte tilbud i kommunalt regi. Men hvordan påvirker det snitfladerne mellem kommunal sygepleje og sygehus?

Deltagere

 • Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner, regionsrådsformand i Region Nordjylland

Mød regionernes fem formænd til en snak om den politiske personlighed, demokrati og vælgeradfærd.

Kom forbi Danske Regioners telt og bliv klogere på, hvad der driver de fem regionsrådsformænd i deres politiske arbejde. Få bl.a. svar på hvorfor de fem formænd er endt i politik, og hvordan deres personlighedstræk spiller en rolle i deres politiske arbejde.

I en tid, hvor tilliden til politikerne er faldende, og demokratiet er udfordret, er det vigtigt at bygge bro mellem vælger og politiker. Kom og hør mere om, hvad der kendetegner de vælgere, som har mindst tillid til politikerne, og hvordan din alder, dit køn og dine familierelationer kan påvirke, hvor du sætter dit kryds i stemmeboksen.

Deltagere

 • Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden
 • Stephanie Lose (V), formand i Danske Regioner, regionsrådsformand Region Syddanmark
 • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland
 • Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland
 • Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner, regionsrådsformand i Region Nordjylland
 • Asbjørn Sonne Nørgaard, moderator, professor, ekspert i personlighedspsykologi
program

Fredag

En veloplagt morgendebat med fokus på etik, moral og brugerinvolvering når vi taler datadonation.

En moderator styrer debatten i en hyggelig atmosfære, der også vil inddrage spørgsmål fra publikum.

Deltagere

 • Peder Jest, lægefaglig direktør, Odense Universitetshospital
 • Mette Bossen, formand for Digitaliseringsudvalget, Region Syddanmark
 • Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
 • Christian Harsløf, direktør, KL
 • Morten Givskud, moderator, Syddansk Sundhedsinnovation

Danmark skal være CO2-neutralt i 2050. Men hvem skal beslutte, hvor møller og biogasanlæg skal ligge?

Danmark skal være CO2-neutralt i 2050, så der skal skrues op for grønne initiativer som fx biogasanlæg og vindmøller. Men gang på gang må initiativtagere kaste håndklædet i ringen, fordi borgere ikke ønsker møller og biogasanlæg i deres baghave.

Hvordan kommer vi i mål med grøn energi og nødvendige klimatilpasninger? Region Midtjylland og Region Syddanmark er værter for en debat om bæredygtighed og klimatilpasninger på Folkemødet.

Deltagere

 • Jørgen Jeppesen, beboer på Helnæs og nabo til kommende vindmøllepark.
 • Tommy Skrydstrup Mikkelsen, nabo til kommende biogasanlæg ved Grindsted.
 • Kirstine Lund Christiansen, Den grønne studenterbevægelse
 • Jesper Smaling, byrådsmedlem (S), Sønderborg Kommune  
 • Jarl Krausing, international chef i CONCITO - Danmarks grønne tænketank
 • Jørgen Nørby (V), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland

Debat om frit uddannelsesvalg og lige adgang til ungdomsuddannelser i hele Danmark.

Skal de unge kunne vælge mere frit, når det kommer til ungdomsuddannelserne - eller bør nogle unges valgfrihed begrænses under hensyn til andre unge? Skal uddannelser udenfor de større byer lukke, hvis de unge frit har stemt med buskortet og sat retning mod storbyen - eller skal politikerne holde hånden under dem, så det fortsat er muligt at vælge lokalt?

Det er nogle af de dilemmaer, vi debatterer. Den helt store udfordring er nemlig, at det med færre unge til at fylde klasserne op på gymnasier og erhvervsskoler bliver svært at have et bredt ungdomsuddannelsestilbud i hele landet.

Frem mod 2030 vil antallet af unge mellem 16-19 år falde med næsten 10 % svarende til nær 900 gymnasieklasser. Konkurrencen om eleverne skærpes derfor mellem institutionerne, bundlinjen har fokus som aldrig før, og skoler i mere tyndt befolkede områder er i risiko for at dreje nøglen om.

Derfor spørger vi: Er fremtidens ungdomsuddannelser kun for de unge i storbyen? Og hvis ikke - hvad gør vi så?

Deltagere

 • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, Region Midtjylland
 • Anni Matthiesen (V), undervisningsordfører
 • Martin Mejlgaard, tiltrædende formand, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
 • Stina Vrang Elias, administrerende direktør, Tænketanken DEA
 • Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd
 • Søren Hindsholm, rektor, Nørresundby Gymnasium

Sundhed skal være trygt, nemt og nært – men hvordan undgår vi, at det bliver bøvlet, svært og glemt?

Danske Regioner inviterer til en debat, der sætter fokus på nogle af de dilemmaer, der kan opstå med ønsket om at skabe et trygt, nært og nemt sundhedsvæsen for os alle.

Hvem er du mest tryg ved at blive behandlet af - mennesker eller maskiner? Vi skal have mere nærhed i sundhed, men er det nært nok at blive behandlet hjemme fra sofaen via video?

Sundhed skal være nemt, så borgerne kan klare mere selv, men studier viser, at op mod 30-40% af de kroniske syge har svært ved at forstå den information, de bliver stillet overfor. Så hvordan løser vi disse udfordringer og dilemmaer?

Deltagere

 • Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner
 • Ulla Astman (S), næstformand for Danske Regioner
 • Lars Frelle-Petersen, direktør for DI-Digital
 • Bjarne Hastrup, direktør for Ældresagen
 • Jacob Bundsgaard, formand for KL
 • Christian Freitag, formand for PLO
 • Nynne Bjerre Christensen, moderator

Muligheder og faldgruber for patient og læge ved øget digitalisering af almen praksis.

Nye apps som "Min Læge" og "Min Sundhed" kommer i fremtiden til at gøre det lettere for patienten at komme i kontakt med almen praksis og tjekke henvisninger, laboratoriesvar og tidsbestillinger.

Med et greb i lommen kan man også komme i kontakt med sin praktiserende læge eller sygeplejerske over video. Erfaringer viser, at patienterne er rigtig glade for de digitale redskaber, som findes og som bliver afprøvet, men der kan også være begrænsninger.

I debatten diskuteres muligheder og faldgruber for patient og læge ved øget digitalisering af almen praksis.

Deltagere

 • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland
 • Niels Ulrich Holm, praktiserende læge, næstformand i PLO
 • Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen
 • Morten Freil, direktør, Danske Patienter

Visioner for handicappolitikken. Hvordan sikrer vi de rigtige tilbud til mennesker med handicap?

Danske Regioner og Danske Handicaporganisationer (DH) inviterer til debat om fremtidens visioner for det specialiserede socialområde.

Handicappolitikken har været stort set fraværende i dansk politik i de seneste ti år. Hvilke ambitioner har vi for mennesker med handicap? Hvordan sikrer vi, at mennesker med handicap har de bedste muligheder for et godt liv? Handler det om at sikre gode tilbud og høj kvalitet i behandlingen til mennesker med svære fysiske og psykiske handicap - eller mere end det?

Debatten stiller skarpt på visioner for fremtidens handicappolitik. Hvordan sikrer vi, at mennesker med handicap får de rigtige tilbud, så de kan leve et godt liv som alle andre? 

Deltagere

 • Thorkild Olesen, Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)
 • Brigitte Klintskov Jerkel (K), medlem af Folketinget
 • Charlotte Broman Mølbæk (SF), medlem af Folketinget
 • Kristian Ring-Hansen Holt, moderator, journalist hos TV2

Skal vi bruge krudt på effektiviseringer på sygehuset, eller er pengene bedre brugt på forebyggelse?

Vores sygehuse har travlt som aldrig før, og de er næsten rødglødende af aktivitet, men alligevel ser det ikke ud til, at presset letter. Der skal effektiviseres, standardiseres og reformeres.

Men spørgsmålet er, hvor meget mere vi reelt kan presse ud af sygehusene? For en stor del af patienterne har livsstilssygdomme, og der bliver flere og flere. Og børnene arver forældrenes dårlige vaner med røg, alkohol og manglende motion, og de arver med høj sandsynlighed også en plads som fast gæst på sygehusene.

Gør vi nok for at forebygge, så vores børn ikke ender i en usund livsbane med faste besøg på sygehuset. Eller må vi bare konstatere, at flere og flere bliver født til et liv med sygdom og forsøge at løse problemet på sygehusene?

Deltagere

 • Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg, regionsrådsformand i Region Hovedstaden

40 danske børn og unge begynder hver dag at ryge. Det tal skal ned! Hør erfaringerne fra Region Syddanmark.

Hver dag begynder 40 danske børn og unge at ryge. Den gennemsnitlige begyndelsesalder for rygere er 17,1 år. Altså begynder mange at ryge, når de er studerende på en ungdomsuddannelse. Det kan ikke være rigtigt. Man uddanner sig for at blive klogere - ikke for at lære at ryge. Men hvordan kan man som skole gøre noget ved den udfordring?

Det kan du høre om ved dette arrangement, der er et forsøg på at inspirere andre - ungdomsuddannelser, organisationer, kommuner, regioner - til at arbejde med røgfri skoletid. Mød Henrik Stokholm fra Nyborg Gymnasium, der fortæller, hvordan de har grebet kampen mod smøgerne an og hør om effekten og udfordringerne. Henrik er flankeret af en elev, der kan give et andet perspektiv på indførslen af røgfri skoletid.

Hør også Region Syddanmark fortælle om arbejdet for røgfri ungdomsuddannelser – herunder de politiske tanker fra regionsrådsformand Stephanie Lose. Regionen har nemlig en ambition om at nedbringe røgen markant.

Deltagere

 • Stephanie Lose (V), formand Danske Regioner, regionsrådsformand i Region Syddanmark

Flere har italesat prioritering i sundhedsvæsenet som løsningen. Men er det overhovedet nødvendigt?

I samarbejde med Lægeforeningen inviterer Danske Regioner til debat om prioritering i sundhedsvæsenet. Flere ældre, flere kronikere og multisyge, og stigende udgifter til nye teknologier og behandlinger lægger et massivt pres på sundhedsvæsenet i de kommende år.

Flere har italesat prioritering i sundhedsvæsenet som løsningen. Men er det overhovedet nødvendigt for at prioritere? Hvis vi skal prioritere, hvad skal vi så prioritere og hvordan? Hvad betyder den teknologiske udvikling for prioriteringen? Hvordan skaber vi mere lighed og retfærdighed i prioriteringen?

Det er nogle af de spørgsmål vi kommer omkring i debatten.

Deltagere

 • Lone Sondrup (V), medlem af bestyrelsen i Danske Regioner, regionsrådsmedlem, Region Nordjylland
 • Kirsten Normann Andersen (SF), medlem af Folketinget
 • Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen
 • Morten Freil, direktør, Danske Patienter
 • Jakob Kjellberg, professor, VIVE
 • Anne-Marie Gerdes, formand for Det Etiske Råd
 • Ole Toft, moderator, redaktør hos Altinget

Lækker og bæredygtig mad til patienterne

Hvordan tilberedes et lækkert og bæredygtigt måltid til patienterne på hospitalerne? Ernæringsekspert Christian Bitz har sat Michelin-kok Torsten Vildgaard og vinder af DM i Skills 2018 for ernæringsassistenter, Amalie Mejerholm i stævne for at se hvordan de griber opgaven an.

Deltagere

 • Christian Bitz, moderator, ernæringsekspert, forfatter

 

program

Lørdag

Grib chancen og oplev sundhed i 2050! Med bind for øjnene guider vi dig gennem fremtidens sundhed.

Dansk Design Center har kigget ind i fremtiden og indrettet Danske Regioners telt med fire bud på fremtidens sundhedsvæsen - hvordan det så end ser ud. Med bind for øjnene guider vi dig gennem de fire fortællinger, så du med føle-, høre- og lugtesansen selv kan opleve fremtidens sundhed.

Kom forbi til en anderledes, sanselig oplevelse, der giver stof til eftertanke. Rejsen til fremtidens sundhedsvæsen starter om 3,2,1…

Deltagere

 • Anne Danielsen, senior service designer, Dansk Design Center

NB. Denne debat finder sted i Det Fælles Sundhedstelt på Kæmpestranden (J45)

Frem mod 2050 vil ny teknologi, brug af personlige data og flere ældre danskere sætte sundhedsvæsenet overfor udfordringer, som vi allerede nu er nødt til at forholde os til. Fremtidens sundhedsvæsen bygges nemlig af nutidens prioriteringer og beslutninger - så hvilken retning vælger vi?

Skal vi i fremtiden have et sundhedsvæsen, hvor alt er all inclusive, eller bliver sundhedsvæsenet fremover forbeholdt ”members only”? Skal robotter overtage arbejdet med alt fra at tørre os bagi efter toiletbesøg til at foretage kritiske kirurgiske indgreb? Skal personlige data om dine kost- og motionsvaner, søvnmønstre og talrige andre være med til at bestemme, hvilken behandling du får?

Gennem tre konkrete dilemmaer spørger vi politikerne, de sundhedsprofessionelle og industrien, hvordan vi skal forholde os til de praktiske og etiske udfordringer og dilemmaer.

Deltagere

 • Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland
 • Sophie Løhde (V), medlem af Folketinget
 • Carsten Obel, professor, Aarhus Universitet
 • Helga Schultz, formand, Yngre Læger
 • Grete Christensen, formand, DSR
 • Lars Frelle-Petersen, direktør, Dansk Industri
 • Andreas Daugaard Jørgensen, managing director, MSD Denmark & Iceland
 • Pernille Tranberg, rådgiver, DataEthics.eu
 • Nynne Bjerre Christensen, moderator, journalist

 

Karin Friis Bach styrer debat om, hvordan vi kan blive bedre til at tage samtalen om vores ønsker til den sidste tid i livet. Karin Friis Bach er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner og formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Deltagere

 • Karin Friis Bach (R), formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden
 • Ove Gaardboe, overlæge og projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Anne Kaltoft, direktør, Hjerteforeningen

Helbred eller fraværsprocent? Vær med, når vi sætter fokus på hverdagens dilemmaer for syge unge.

Hver dag skal kronisk og alvorligt syge unge træffe en beslutning, der har konsekvenser for enten deres sygdom eller deres uddannelsesforløb.

Kronisk og alvorligt syge unge oplever ofte at have en fraværsprocent over de tilladte 10%, da det koster undervisningstimer at tage på hospitalet til indlæggelser, ambulante besøg eller behandling.

Mange unge oplever derfor, at de bliver indkaldt til utallige fraværssamtaler, hvilket er stressende, fordi deres fravær typisk vil være stabilt eller stigende. Fraværsreglerne for ungdomsuddannelserne tager ikke højde for de hyppige hospitalsbesøg og flere sygedage, hvilket bringer disse unge i en position, hvor de skal vælge mellem enten at passe deres sygdom eller deres fraværsprocent.

UNGEPANELERNE I DANMARK giver de unges dilemmaer videre til relevante folketings- og regionspolitikere, UU-vejleder og publikum, og beder dem komme med løsningsforslag til, hvordan syge unge kan balancere et ungdomsliv med både sygdom og uddannelse.

Deltagere

 • Karin Friis Bach (R), formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden
 • Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), politiker
 • Gitte Hagelskjær Svart, bestyrelsesmedlem, UU Danmark

Vi tager temperaturen på befolkningens opfattelse af brug af genom- og adfærdsdata.

Mon du nogensinde har tænkt over, hvad der sker med dine sundhedsoplysninger, som bliver indsamlet i forbindelse med lægeundersøgelser og -behandlinger?

Denne debat giver dig indblik i en central del af det moderne sundhedsvæsen, som handler om forskning i sundhedsdata og biologisk materiale. Jo flere data, man kan indsamle om en patient, jo bedre kan man målrette behandling – og måske endda gå fra behandling til forebyggelse af potentielle sygdomme.

Det bliver således også interessant at sammenkøre sundhedsdata med borgernes adfærdsdata for at skabe et endnu bedre helhedsbillede.

Det lyder jo alt sammen vældig godt, men hvilke etiske dilemmaer medfører denne øgede brug og sammenkøring af data?

Vi har udstyret borgmester Winni Grosbøll med en fiktiv hjertesygdom og vil tage hende med på en rejse gennem sundhedsvæsenet, hvor hun og publikum bliver bedt om at tage stilling til de dilemmaer, som hun møder undervejs.

Deltagere

 • Karin Friis Bach (R), formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden
 • Winnie Grosbøll (S), borgmester, Bornholms Regionskommune
 • Henrik Ullum, formand, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Anne-Marie Axø Gerdes, formand, Det Etiske Råd
 • Mette Hartlev, formand, National Videnskabsetisk Komité