Gå til indhold

Fremtidens transport 2017

Torsdag d. 19. januar 2017, København

Danske Regioner afholdt sammen med DI Transport, KL, IDA, TØF og ITS Danmark torsdag den 19. januar 2017 en konference om Fremtidens Transport: Danmarks behov for en masterplan.

På konference sagde Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen, at der kommer mere mobilitet i samfundet på grund af den teknologiske udvikling end på grund af politiske initiativer. Han mente ligesom den tidligere minister, at der mangler råderum til investeringer på trafikområdet, men at han gerne ville kunne øge rammen til vejinvesteringer.

Michael Knørr Skov fra COWI omtalte den store teknologiske udvikling, som forventes i de kommende år. Han sagde, at trængslen er steget omkring dobbelt så meget som trafikvæksten. Der er derfor behov for flere trafikinvesteringer, men også for langsigtede mål for investeringerne. Han pegede på Fingerplanen for København og Det store H for motorveje som eksempler på langsigtede planer, som har været afgørende for den danske trafikpolitik. Michael Knørr Skov understregede, at trafikinvesteringer i vej og bane skal ses i sammenhæng, hvis man vil løse trængselsproblemerne, og der fortsat ville være behov for højklasset kollektiv trafik i de store hovedfærdselsårer.

Jens Mandrup, formand for Miljø og trafik i Region Hovedstaden, fortalte om Greater Copenhagen, som har fokus på, at Øresundsregionen er konkurrencedygtig, bl.a. ved at fokusere på Kastrup Lufthavn samt Femern og Øresundsforbindelserne. Øresundsregionen er et stort erhvervs- og arbejdsmarked, som konkurrerer med andre store europæiske centre.

Dorthe Stigaard, Region Nordjylland, fortalte om den Nordjyske Mobilitetsplan og om en fremkommelighedsanalyse i Nordjylland, og understregede betydningen af god mobilitet som forudsætning for den regionale vækst og udvikling.

 

Praktisk information

Dagens oplæg