Gå til indhold

Fremtidens Transport 2018 - kommunale og regionale virkemidler til en bedre mobilitet

På konferencen Fremtidens Transport 2018 den 29. januar var temaet kommunale og regionale virkemidler til en bedre mobilitet. Blandt andet blev de internationale erfaringer med MaaS (Mobility as a Service) og Region Hovedstadens arbejde med en regional mobilitetsstrategi præsenteret.

Danske Regioner, KL, DI Transport og IDA afholdte d. 29. januar i samarbejde med Transportøkonomisk Forening og ITS Danmark konferencen Fremtidens Transport 2018.

Konferencen havde i år fokus på kommuners og regioners muligheder for at påvirke den lokale trafik og mobilitet, bl.a. gennem øget brug af data og fokus på samspil mellem transportformer.

Sofie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden fortalte, at en velfungerende trafik, herunder gode international forbindelser, er afgørende for vækst og udvikling i regionen. Hun understregede behovet for større sammenhæng i den kollektive trafik og bedre forhold på veje og cykelstier. Desuden omtalte hun betydningen af en regional trafik- og mobilitetsplan, der udarbejdes i samarbejde med de 29 kommuner og KKR Hovedstaden.

Sascha Westermann fra Hamburger Hochbahn gav et overblik over det internationale arbejde med MaaS – Mobility as a Service, og konstaterede, at der er flere Megatrends, som påvirker mobiliteten:

  • Der sker en kraftig urbanisering globalt, samtidig med at byerne skal være gode og sunde at leve i
  • Der sker en digitalisering, hvor de brugervenlige løsninger vinder. Det betyder i forhold til mobilitet, at én App skal kunne dække behovet og føre til de ønskede mobilitetsløsninger.
  • Førerløse transportmidler bliver en del af den nære fremtid indenfor kollektiv trafik.

Dorthe Nøhr, Movia omtalte en ny undersøgelse, som gav en mere grundlæggende opfattelse af de reaktioner, kollektiv trafik medførte. Fx nævnte hun, at borgerne anser kollektiv transport som et velfærdsgode: ”Fjerner I den, føler vi os glemt”.

Susanne Krawack, Aarhus kommune fortalte, at Aarhus vokser, og for at sikre en grøn og sund by, er det nødvendigt med en fortætning af byen. Kommunen ønsker derfor en livsform med færre biler og mindre biltrafik. Kommunen har derfor fredeliggjort byområdet langs Aarhus Å og ved havnen og ønsker byudviklingen sker langs den nye letbane.

Som afslutning på formiddagen fortalte Andreas Egense, Vejdirektoratet og Maria Vestergaard, Aalborg kommune om, hvordan man gennemfører forsøg med førerløse busser og om et konkret projekt med fører- løse busser i Aalborg.

Konferencen blev rundet af med en paneldebat med deltagelse af politikere fra regioner og kommuner. 

I paneldebatten pegede Stephanie Lose, regionsrådsformand Region Syddanmark og næstformand i Danske Regioner, Lars Gaardhøj, regionrådsmedlem Region Hovedstaden, Joy Mogensen borgmester i Roskilde og Jane Jegind, rådmand i Odense, på vigtigheden af samarbejde mellem regioner og kommuner om bedre mobilitet, og der var et ønske om et mere forpligtende samarbejde med staten. Der blev peget på regionale mobilitetsstrategier, som bidrag til en forbedret regional og lokal mobilitet.

 

Du kan finde alle indlæggene fra konferencen her:

 

Programmet fra konferencen kan desuden findes her.

 

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.