Gå til indhold

konference

Sundhed for alle 2019

"Lighed i sundhed" var temaet for Danske Regioners årlige sundhedspolitiske konference, der fandt sted d. 7. november 2019 i København.

Kampen mod ulighed i sundhed handler helt grundlæggende om, at vi som samfund skal tage de nødvendige skridt til at få gjort op med de uretfærdige forskelle, der deler vores land. På Danske Regioners nye årlige konference ”Sundhed for alle” samlede vi politikere, sundhedspersonale, organisationer og eksperter – ikke for at diskutere hvor og om uligheden i sundhed findes, men for at diskutere løsninger. 

Hent præsentationer fra konferencen

Ulighed i sundhed
Magnus Heunicke, sundheds- og ældreminister

At mindske ulighed i sundhed - ikke enkelt, men muligt
Finn Diderichsen, professor em. dr.med., Københavns Universitet

Alliance mod social ulighed i sundhed
Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

Hvordan gør vi forskel uden at gøre forskel? Fra lige adgang til lige udbytte af sundhedsvæsnet
Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital

Projekt FAST - fra frafald til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelserne
Mahad Huniche, direktør, Region Sjælland

Lighed i sundhed – et opgør med systemfejlene i vores sundhedsvæsen
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket

Partnerskaber om trivsel for sårbare børnefamilier
Ninna Thomsen, direktør, Mødrehjælpen

Mere lighed i sundhed blandt børn og unge
Bjørn Holstein, professor emeritus, Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed

relaterede nyheder

Læs mere

En folkesundhedslov nu - fælles skridt mod bæredygtig sundhed

Flere og flere får kroniske lidelser og psykiske sygdomme. Samtidig vokser kløften mellem dem, der lever godt og længe, og dem, der lever kortere og med færre gode leveår. Det er en skræmmende udvikling, som koster både menneskeliv, livskvalitet og samfundskroner. - Politisk handlekraft og en folkesundhedslov kan ændre de dystre prognoser, siger sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

Læs mere

Nye anbefalinger fra Danske Regioner: Vi skal forbedre behandling og forebyggelse af multisygdom

Der er behov for at forbedre indsatsen hele vejen rundt, når vi skal forebygge og behandle multisygdom. Vi har både brug for en folkesundhedslov, og at sundhedsvæsenet sætter turbo på at udvikle løsninger, der møder mennesker med flere kroniske sygdomme og deres forskellige behov. Det er nu – og i de kommende år frem – at de nødvendige skridt skal tages.

Læs mere

Corona har vist os, at forebyggelse er vejen til et sundt samfund

Selv det stærkeste sundhedsvæsen kan bryde sammen, hvis der opstår store akutte behov for behandling. Derfor er det vigtigt, at vi nu sætter stærkere ind med forebyggelse og vedtager en folkesundhedslov, så borgernes sundhed kommer i første række i alle dele af samfundslivet.

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere