Gå til indhold

Temadag - Fonden for Almen Praksis

25. januar 2017, København.

Hvordan skaber sundhedsvæsenet værdi for patienten og samfundet ? - gennem forskning, kvalitetsudvikling og uddannelse.

Temadagen vil tage afsæt i de otte nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet, med særligt fokus på sammenhæng i patientforløb, øget patientinddragelse og bedre ressourceudnyttelse.
 
Temadagen vil med udgangspunkt i de nationale mål fokusere på, hvilken viden og igangværende forskning inden for de forskellige områder, som er særligt relevant for almen praksis og for samarbejdet og sammenhængen i sundhedsvæsenet. Temadagen vil endvidere forholde sig til kvalitet og værdiskabelse af sundhedsvæsenets indsats - herunder også almen praksis' - for patienten og for samfundet.

Program:
Endeligt program følger.

Tid og sted:
Onsdag den 25. januar 2017 kl. 9.30 til 15.45 i Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der vil være mulighed for morgenbrød fra kl. 9.00.

Målgruppen:
Politiske beslutningstagere, embedsmænd, organisationer, fagfolk, forskere og personer med særlig interesse for og indflydelse på forskning, kvalitetsudvikling og uddannelse indenfor almen praksis og sundhedsvæsenet.

Pris:
Det er gratis at deltage.

 

Tilmeldingsfrist:
Onsdag den 11. januar 2017.

Eventuelle efterfølgende afbud til temadagen bedes meddelt Tina Underbjerg på telefon 3529 8239 eller pr. e-mail tu@regioner.dk