Gå til indhold

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af Udstationeringsloven, Arbejdsretsloven og ATP-loven m.v.

Beskæftigelsesministeriet har fremsendt udkast til forslag til lov om ændring af Udstationeringsloven, Arbejdsretsloven og ATP-loven og udkast til forslag til lov om Arbejdsmarkedets fond for Udstationerede. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar

Læs Danske Regioners Høringssvar: