Gå til indhold

Høringssvar ang. oprettelse af en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

Danske Regioners høringssvar vedr. høring af Kommissionens 3. og endelige udkast til gennemførelsesforordning om oprettelse af en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Høringssvaret er fra september 2015.