Høringssvar om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Justitsministeriet har den 10. april 2015 anmodet blandt andre Danske Regioner og de fem regioner om en udtalelse til betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar

Læs Danske Regioners høringssvar: