Gå til indhold

Høringssvar om styrkelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder

Beskæftigelsesministeriet har den 8. januar 2016 anmodet om arbejdsmarkedets bidrag til høring om Kommissionens henstilling om styrkelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder gennem åbenhed. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar

Læs Danske Regioners høringssvar: