Gå til indhold

Høringssvar til bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn

Social- og Indenrigsministeriet har den 16. oktober 2015 fremsendt udkast til bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar

Læs Danske Regioners høringssvar: