Gå til indhold

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder

Beskæftigelsesministeriet har den 31. oktober 2013 anmodet om bemærkninger til udkast til forslag til lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik). I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar

Læs Danske Regioners høringssvar: