Gå til indhold

Høringssvar til udkast til lovforslag om elektroniske cigaretter

Sundheds- og Ældreministeriet har den 22. december 2015 fremsendt udkast til lovforslag om elektroniske cigaretter i høring. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar

Læs Danske Regioners høringssvar: