Gå til indhold

Høringssvar ift. ny bekendtgørelse for de gymnasiale uddannelser

For regionerne er det afgørende, at vi sikrer opretholdelsen af ungdomsuddannelser i hele landet. Det kræver koordination og styring af kapacitet og udbud af uddannelser.

Danske Regioner mener , at den nye bekendtgørelse for de gymnasiale uddannelser er med til at styrke mulighederne og rammerne for, at udbuddet og kapaciteten af gymnasiale uddannelser kan koordineres og styres til gavn for opretholdelse af ungdomsuddannelser i hele landet. 

Regionerne finder det bl.a. afgørende, at bekendtgørelsen styrker fordelingsudvalgenes kompetencer ift. reelt at koordinere optagelseskapaciteten.

Læs hele høringssvaret her.

TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.