Gå til indhold

Høringssvar om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

Danske Regioner ser styringen og organiseringen af uddannelsessektoren som afgørende for, at vi sikrer kvalificeret arbejdskraft, der matcher arbejdsgivernes behov i hele landet, og dermed fremtidig vækst og udvikling.

Regeringen har igangsat arbejdet med at reformere det eksisterende taxametersystem for de videregående uddannelser.

Det er vigtigt for regionerne, at et nyt bevillingssystem sikrer bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft. Dette gælder både for det private og det offentlige arbejdsmarked, og det gælder under hensyn til regionale forskelle i arbejdsmarkedets efterspørgsel. Det er centralt, at uddannelsesinstitutionerne får incitamenter til at inddrage arbejdsgivernes behov i planlægningen af uddannelserne.

Der er stor sandsynlighed for, at man bosætter sig i det område, hvor man tager sin uddannelse. Derfor skal uddannelsernes placering matche rekrutteringsbehovet regionalt såvel som nationalt, så det sikres, at der er gode muligheder for rekruttering af medarbejdere i hele landet. Det skal fastholdes, at uddannelsesinstitutionerne har pligt til på regionalt niveau at sikre et tilstrækkeligt udbud af kvalificeret arbejdskraft.

Læs hele høringssvaret her.

TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.