Gå til indhold

Høringssvar om grundvandskortlægning

Danske Regioner mener at kortlægning af grundvandsressourcer ligger bedst i regionerne.

Danske regioner mener, at det er oplagt, at regionerne med sine kompetencer inden for jordforurenings- og råstofområdet vælges gøres til den myndighed, der kortlægger den danske grundvandsreserve.

Danske Regioner finder det endvidere ærgerligt, at der ikke lægges op til en vedligeholdelse af det eksisterende datamateriale, og at der imod arbejdsgruppens anbefaling ikke er lagt op til en national styregruppe for arbejdet.

Læs hele høringssvaret her.

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.