Gå til indhold

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (beløbs- og greencardordningen)

Danske Regioner mener, at lovforslaget om en ændring af beløbsordningen og en afskaffelse af greencardordningen for udlændinge, så den årlige aflønning mindst skal udgøre 400.000 kr, kan ramme Danmarks muligheder for at tiltrække udenlandsk kvalificeret arbejdskraft og iværksættere.

Danske Regioner mener, at en forhøjelse af beløbsgrænsen fra 375.000 kroner til 400.000 kroner i beløbsordningen bl.a. kan være en udfordring i forhold til at tiltrække iværksættervirksomheder til Danmark.

Det skyldes, at en del af de iværksættervirksomheder, som flytter til Danmark, ønsker at have nøglemedarbejdere med, men det kan blive udfordret af en forhøjelse af beløbsgrænsen, fordi medarbejdere i iværksættervirksomheder typisk ikke aflønnes på dette niveau.

Læs Danske Regioners høringssvar til lovforslaget her.

TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.