Gå til indhold

Høringssvar til lovforslag om dansk turisme

Danske Regioner bakker op om, at den offentlige turismeindsats styrkes gennem en bedre organisering og tilrettelæggelse af indsatsen på tværs af stat, regioner og kommuner.

Lov om dansk turisme har til formål at styrke dansk turisme og skabe fornyet vækst og beskæftigelse i hele Danmark bl.a. ved at fremme kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen og storbyturismen. 

Regionerne er parate til at etablere de foreslåede udviklingsenheder, der får til opgave at udvikle turismen inden for hhv. kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen samt storbyturismen.

Danske Regioner er enig i intentionerne og hovedelementerne i lovforslaget, men har en række kommentar.

Læs hele høringssvaret her.

Fakta

Tre udviklingsselskaber for turisme

I 2014 indgik Danske Regioner en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om at oprette tre nye udviklingsselskaber for turisme.

Formålet med selskaberne er at skabe en bedre organisering og tilrettelæggelse af den offentlige turismefremmeindsat. Det skal skabe større skala og dermed større effekt af indsatser for fremme af dansk turisme, så dansk turisme frem mod 2020 kan opnå vækstrater på mindst samme niveau som i de andre europæiske lande.