Gå til indhold

Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Danske Regioner har modtaget Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i høring.

Danske Regioner har følgende hovedsynspunkter:

  1. Gnidningsfri sammenhæng i den kollektive trafik er afgørende for kunderne.
  2. Trafikplanen er udarbejdet på et tidspunkt, hvor der er stor usikkerhed om grundlaget, da en række projekter ikke er endelig afklaret.
  3. Planen lægger bl.a. op til ændrede betjeningsmønstre for en række stationer. Det anbefales at gennemføre en mere regelmæssig dialog mellem trafikstyrelsen, togoperatører, trafikselskaber og de regionale og lokale myndigheder.
  4. Planen beskriver eksempler på integration af den statslige og den regionale togtrafik.

Det skal nævnes, at de enkelte regioner også selv sender høringssvar. 

Du kan læse hele høringssvaret her

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.