Gå til indhold

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslaget til ændring af loven om friskoler og private grundskoler m.v. skal gøre det muligt, at der på landets 27 småøer kan oprettes frie grundskoler som filialer til frie grundskoler på fastlandet - uanset elevantallet på øen. Der skal samtidig kunne ydes kommunale driftstilskud til de frie grundskoler på øerne.

Danske Regioners høringssvar

Regionerne arbejder for, at der skal være gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Dette gælder også i forhold til grundskoleniveau. Vi ved, at uddannelsesmuligheder er afgørende for at sikre fremtidig bosætning og udvikling lokalt og regionalt. Derfor kan vi kun bifalde de foreslåede ændringer.

TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.