Gå til indhold

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv.

Reglerne om støtteberettigelse i forhold til udgifter til tilstedeværende deltageres underhold i kompetenceudviklingsforløb bør være klarere.

Danske Regioner har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. Bekendtgørelsen er en del af den lovgivning, der fastsætter de retslige rammer for implementeringen af EU’s strukturfonde i Danmark 2014-2020.

Danske Regioner påpeger bl.a., at det er uklart, hvorfor der er anvendt forskellige formuleringer i forhold til udgifter til løn og underhold, og at det er uklart, om taxameter- og løntilskud, VEU og SVU fortsat er støtteberettigede udgifter.

Læs hele høringssvaret her.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.