Supplerende høringssvar om grundvandskortlægning

Danske Regioner mener, at den fremtidige opgave med grundvandskortlægning bør lægges i regionerne

Danske Regioner gør opmærksom på, at udvalgsarbejdet vedrørende en eventuel fortsættelse af grundvandskortlægningen efter 2015 var et led i evalueringen af kommunalreformen. Formålet med arbejdet var blandt andet at vurdere, hvorvidt en eventuel kortlægning efter 2015 kunne varetages af regionerne.

I udvalgsarbejdet er der peget på en række fordele ved at placere opgaven hos regionerne som også påpeget af Danva og Danmarks Naturfredningsforening.

Læs det supplerende høringssvar her.

PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.