Gå til indhold

Supplerende høringssvar om grundvandskortlægning

Danske Regioner mener, at den fremtidige opgave med grundvandskortlægning bør lægges i regionerne

Danske Regioner gør opmærksom på, at udvalgsarbejdet vedrørende en eventuel fortsættelse af grundvandskortlægningen efter 2015 var et led i evalueringen af kommunalreformen. Formålet med arbejdet var blandt andet at vurdere, hvorvidt en eventuel kortlægning efter 2015 kunne varetages af regionerne.

I udvalgsarbejdet er der peget på en række fordele ved at placere opgaven hos regionerne som også påpeget af Danva og Danmarks Naturfredningsforening.

Læs det supplerende høringssvar her.

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.