Gå til indhold

Ingen overdødelighed i weekenden

Ny analyse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) viser, at indlæggelser i weekender ikke hænger sammen med højere dødelighed end på hverdage. Det indtryk har ellers præget debatten hen over efteråret. RKKPs analyse viser, at patienter, der indlægges i weekender, er langt mere syge, end dem der indlægges på hverdage

En debat om overdødelighed ved indlæggelse i weekenden gav i efteråret 2014 regionerne anledning til at foretage en analyse på området.

Analysen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) foreligger nu, og den afviser klart tesen om en særlig weekendeffekt.

Den nye analyse trækker ifølge forskerne på databaser, som i forhold til tidligere analyser tillader en mere retvisende vurdering af patienterne, idet man ofte registrerer sygdommens sværhedsgrad hos den enkelte patient. Tager man højde for det, forsvinder forskel i dødelighed mellem patienter, der bliver indlagt på forskellige tidspunkter af ugen.
 
Forskningsoverlæge Søren Paaske Johnsen siger til RKKPs hjemmeside:

- Det konstateres i vores analyse, at der for flere sygdomsområder er overvægt af alvorlige tilfælde i de patientgrupper, der indlægges udenfor dagarbejdstid. Fordi de kliniske databasers patientgrupper er mere veldefinerede end det, der er tilfældet i de store administrative registre, bliver mulige forskelle på patienter, der indlægges i og udenfor dagtid, mere synlige.

Læs mere: