Gå til indhold

Udvikling af ny økonomisk styring af sundhedsvæsenet, der sætter patienten i centrum

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udvikle nye opfølgnings- og betalingsmodeller for sygehusene. Baggrunden er, at de seneste års stærke fokus på aktivitet og produktivitet i sygehussektoren ikke altid understøtter kvalitet og gode patientforløb

Danske Regioners bestyrelse lægger vægt på, at medarbejdere og ledelse giver patienterne gode forløb og behandling af høj faglig kvalitet, og det skal i højere grad afspejle sig i den måde, vi afregner på.

- Der har gennem en årrække været fokus på at effektivisere sundhedsvæsenet, så vi fik flere patienter igennem og kortere ventelister. Det er vi lykkedes med, så vi nu har et mere effektivt sundhedsvæsen. Men den udvikling har også betydet, at der er fokus på høj aktivitet og måske mindre på den enkelte patients behov. Det skal vi gøre op med. Vi skal stadig bruge ressourcerne effektivt, men vi skal også følge op på resultatet for patienten, så vi understøtter, at den enkelte får en god oplevelse og hurtigt kan genoptage sin hverdag efter sygdom. Derfor vil vi iværksætte forsøg med nye afregningsmodeller, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.
 
Arbejdet skydes i gang med en konference, som er planlagt i samarbejde med svenske IVBAR og med deltagelse af den internationalt anerkendte forsker og strateg Professor Michael E. Porter fra Harvard Business School. På konferencen præsenteres konceptet Værdibaseret Styring. Man vil kunne høre om svenske erfaringer med at omstille sundhedsvæsenet for at skabe større værdi for patienten, og nogle af de danske regioner præsenterer deres projekter.

Danske Regioners bestyrelse har desuden besluttet at nedsætte en særlig task force under ledelse af regionsdirektør Per Christiansen fra Region Nordjylland, som skal opsamle erfaringer med nye opfølgnings- og betalingsmodeller og udarbejde oplæg til ny økonomisk styring af sygehusene i foråret 2015.