Gå til indhold

Beløn helbredelse og patienttilfredshed

Sundhedsvæsenet skal i højere grad fokusere på hvilken indsats, der samlet set skaber størst værdi for patienternes trivsel og livskvalitet frem for at måle sig på produktivitet. Det var temaet for et politisk møde i regi af Borgernes Sundhedsvæsen d. 19. august 2016 mellem alle parter omkring sundhedsvæsenet om værdibaseret styring.

Danskerne skal leve godt og længe. Hvis sygdom rammer, skal generne være få og helbredelsen hurtig. Frem for at måle sundhedsvæsenet på antallet af leverede ydelser, sengedage og ventelister skal fokus derfor flytte til, hvilken indsats der samlet set skaber størst værdi for patienternes trivsel og livskvalitet.


- Vi er i en situation, hvor langt flere patienter skal opleve et sundhedsvæsen, der er til for deres skyld. Og vi nærmer os grænsen for, hvor hurtigt personalet kan løbe. Det er der vist ingen, der er i tvivl om, efter de sidste par dages nyhedsstrøm. Derfor er vi nødt til at styre og belønne, så vi har fokus på de resultater, der er vigtigst for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regionerne sætter nu en række forsøg om værdibaseret styring i gang. Forsøgene skal udvikle metoder til i højere grad at opnå de bedste resultater for patienterne. Forsøgene skal også udvikle hensigtsmæssige metoder for afregning, således at den bedste praksis bliver belønnet og udbredt. I forlængelse af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og regionerne skal forsøgene evalueres systematisk.

- Vi sætter nu gang i en stor forandring i måden, vi styrer sundhedsvæsenet på, så det er afgørende, at vi afprøver og evaluerer grundigt. Derfor er jeg også glad for, at både faglige organisationer, patientorganisationer og regioner indgår så konstruktivt i dialogen, slutter Bent Hansen.

 

Læs mere om Borgernes Sundhedsvæsen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, Centerchef 
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng 
T:3529 8484 
M:3023 3123 
E:nwi@regioner.dk

Rikke Houkjær, chefrådgiver
Kommunikation
M:4265 4717
E:rho@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere