Beløn helbredelse og patienttilfredshed

Sundhedsvæsenet skal i højere grad fokusere på hvilken indsats, der samlet set skaber størst værdi for patienternes trivsel og livskvalitet frem for at måle sig på produktivitet. Det var temaet for et politisk møde i regi af Borgernes Sundhedsvæsen d. 19. august 2016 mellem alle parter omkring sundhedsvæsenet om værdibaseret styring.

Danskerne skal leve godt og længe. Hvis sygdom rammer, skal generne være få og helbredelsen hurtig. Frem for at måle sundhedsvæsenet på antallet af leverede ydelser, sengedage og ventelister skal fokus derfor flytte til, hvilken indsats der samlet set skaber størst værdi for patienternes trivsel og livskvalitet.


- Vi er i en situation, hvor langt flere patienter skal opleve et sundhedsvæsen, der er til for deres skyld. Og vi nærmer os grænsen for, hvor hurtigt personalet kan løbe. Det er der vist ingen, der er i tvivl om, efter de sidste par dages nyhedsstrøm. Derfor er vi nødt til at styre og belønne, så vi har fokus på de resultater, der er vigtigst for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regionerne sætter nu en række forsøg om værdibaseret styring i gang. Forsøgene skal udvikle metoder til i højere grad at opnå de bedste resultater for patienterne. Forsøgene skal også udvikle hensigtsmæssige metoder for afregning, således at den bedste praksis bliver belønnet og udbredt. I forlængelse af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og regionerne skal forsøgene evalueres systematisk.

- Vi sætter nu gang i en stor forandring i måden, vi styrer sundhedsvæsenet på, så det er afgørende, at vi afprøver og evaluerer grundigt. Derfor er jeg også glad for, at både faglige organisationer, patientorganisationer og regioner indgår så konstruktivt i dialogen, slutter Bent Hansen.

 

Læs mere om Borgernes Sundhedsvæsen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, Centerchef 
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng 
T:3529 8484 
M:3023 3123 
E:nwi@regioner.dk

Rikke Houkjær, chefrådgiver
Kommunikation
M:4265 4717
E:rho@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Det digitale sprog i Danmark skal være dansk

Stat, regioner og kommuner lancerer i dag den digitale platform ’sprogteknologi.dk’, der skal give
let adgang til danske sprogressourcer og dermed understøtte udviklingen af kunstig intelligens på
dansk. Indsatsen skal bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Initiativet
er et samarbejde mellem staten, KL og Danske Regioner.

Læs mere

Ny kampagne skal hjælpe danskerne med at færdes mere sikkert på nettet

Danskernes hverdag bliver mere og mere digital, men desværre følger de digitale svindlere med, og de bliver dygtigere og mere avancerede. Derfor skyder Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner en ny kampagne i gang, der skal gøre danskerne opmærksomme på de digitale fælder.

Læs mere