Gå til indhold

Godt med enighed om ny institution

Kommunernes Landsforening har meldt ud, at de støtter Danske Regioners forslag til en ny institutionsform til en særlig målgruppe, der har brug for et andet tilbud end de muligheder, der i dag eksisterer. Opbakningen glæder Danske Regioner.

En ny institutionsform skal løse udfordringen med en lille gruppe af borgere, der på grund af udadreagerende adfærd er svære at håndtere på socialpsykiatriske bosteder – samtidig med, at de ikke profiterer af en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Kommunernes Landsforening bakker op om Danske Regioners forslag til en ny institutionsform, der skal ses som en form for mellemstation mellem de psykiatriske afdelinger og socialpsykiatriske bosteder. Og Danske Regioner glæder sig over, at den nye institutionsform dermed kommer et skridt nærmere. 

- Det er selvsagt uacceptabelt, at der sker vold og i værste fald drab på landets bosteder, og derfor har vi i en række måneder kæmpet for at få skabt et alternativt. Det er afgørende for realiseringen, at KL og Danske Regioner er enige om løsningen, og derfor er det selvfølgelig tilfredsstillende, at KL melder så positivt ud, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Den nye institution henvender sig til en snæver målgruppe af borgere, der blandt andet ofte har et voldsomt misbrug, har psykotiske lidelser og er udadreagerende. Formålet med opholdet på institutionen er at hjælpe de pågældende borgere videre til en bedre tilværelse gennem stabilitet i behandlingen og en mere håndfast misbrugsbehandling.

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for nye løsninger for den her gruppe af mennesker. Og jeg er overbevist om, at regeringen, KL og Danske Regioner i fællesskab kan nå frem til en løsning, der giver regionerne de rette vilkår og muligheder for at løfte den her indsats, siger Bent Hansen.


Læs mere
: Bedre sammenhæng og sikkerhed i indsatsen for de mest udsatte mennesker med psykisk sygdom (notat fra Danske Regioner, juni 2016).

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T:3529 8212
M:2917 0902
E:mla@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere