Godt med enighed om ny institution

Kommunernes Landsforening har meldt ud, at de støtter Danske Regioners forslag til en ny institutionsform til en særlig målgruppe, der har brug for et andet tilbud end de muligheder, der i dag eksisterer. Opbakningen glæder Danske Regioner.

En ny institutionsform skal løse udfordringen med en lille gruppe af borgere, der på grund af udadreagerende adfærd er svære at håndtere på socialpsykiatriske bosteder – samtidig med, at de ikke profiterer af en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Kommunernes Landsforening bakker op om Danske Regioners forslag til en ny institutionsform, der skal ses som en form for mellemstation mellem de psykiatriske afdelinger og socialpsykiatriske bosteder. Og Danske Regioner glæder sig over, at den nye institutionsform dermed kommer et skridt nærmere. 

- Det er selvsagt uacceptabelt, at der sker vold og i værste fald drab på landets bosteder, og derfor har vi i en række måneder kæmpet for at få skabt et alternativt. Det er afgørende for realiseringen, at KL og Danske Regioner er enige om løsningen, og derfor er det selvfølgelig tilfredsstillende, at KL melder så positivt ud, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Den nye institution henvender sig til en snæver målgruppe af borgere, der blandt andet ofte har et voldsomt misbrug, har psykotiske lidelser og er udadreagerende. Formålet med opholdet på institutionen er at hjælpe de pågældende borgere videre til en bedre tilværelse gennem stabilitet i behandlingen og en mere håndfast misbrugsbehandling.

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for nye løsninger for den her gruppe af mennesker. Og jeg er overbevist om, at regeringen, KL og Danske Regioner i fællesskab kan nå frem til en løsning, der giver regionerne de rette vilkår og muligheder for at løfte den her indsats, siger Bent Hansen.


Læs mere
: Bedre sammenhæng og sikkerhed i indsatsen for de mest udsatte mennesker med psykisk sygdom (notat fra Danske Regioner, juni 2016).

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T:3529 8212
M:2917 0902
E:mla@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Evaluering af socialområdet: Regionerne vil sætte fokus på mennesker med komplekse behov

Danske Regioner hilser regeringens kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde velkommen. – Vi er dybt optagede af, at de mange danskere med komplekse behov får det helt rigtige tilbud. Kvaliteten skal være høj og fagligheden i orden, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere