Godt med langsigtet plan

Regeringens 2025-plan udstikker en kurs for den offentlige sektor i de kommende år. Det er et vigtigt signal og kan skabe den nødvendige kontinuitet - også i sundhedssektoren.

Den offentlige sektor har brug for at kende rammerne for den service, der skal leveres til borgerne. Derfor er regeringens 2025-plan et positivt indspark i hele diskussionen om den offentlige sektor.

 - Vi står med store økonomiske udfordringer i Danmark. Derfor vil jeg gerne kvittere for regeringens plan, der forhåbentligt kan være med til at skabe tryghed og kontinuitet i den offentlige sektor, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regeringens 2025-plan indeholder en vækst på 0,5 procent i det offentlige forbrug, der blandt andet skal udmøntes i en velfærdspulje målrettet sundhed, ældrepleje og anden kernevelfærd. Og det er et positivt signal, mener Bent Hansen.

- En investering i sundhedsvæsenet er også en investering i raske borgere, der kan deltage på arbejdsmarkedet og bidrage til væksten. Derfor er det godt at se, at regeringen fortsat har fokus på at udvikle og forbedre sundhedsvæsenet, siger Bent Hansen.

Regeringen lægger med planen op til, at der i de kommende år skal ske en fornyelse af den offentlige sektor.

- Jeg kan notere mig, at regeringens planer ligger helt i tråd med den udvikling, Danske Regioner er i gang med. Det er helt afgørende for fremtiden, at vi udvikler og fornyer os i den offentlige sektor – også i sundhedsvæsenet. I regionerne er vi godt i gang med en omstillingsproces, der vil gøre det muligt at få mere behandling for pengene, og vi ser det som vores opgave at bidrage konstruktivt til at skabe et effektivt og fremtidssikret sundhedsvæsen, siger Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T:3529 8484
M:3023 3123
E:nwi@regioner.dk

 

relaterede nyheder

Læs mere

Patienters tilfredshed med helikopterhjælp er helt i top

Ny undersøgelse af tilfredsheden blandt de patienter, der får hjælp med akutlægehelikopter, viser, at de er yderst tilfredse og føler sig trygge i hænderne på helikoptermandskabet.

Læs mere

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere

Højere aktivitet på hospitalerne understreger behov for markant løft

Nye tal viser stor stigning i antal kontakter på sygehusene og få ekstra ansatte. Fra 2009 til 2018 er der sket en stigning i antallet af kontakter på offentlige sygehuse på 39 procent. Der skal flere penge til, hvis ikke ny medicin og nye behandlinger skal sluge det hele.

Læs mere

Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering. Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere