Godt med langsigtet plan

Regeringens 2025-plan udstikker en kurs for den offentlige sektor i de kommende år. Det er et vigtigt signal og kan skabe den nødvendige kontinuitet - også i sundhedssektoren.

Den offentlige sektor har brug for at kende rammerne for den service, der skal leveres til borgerne. Derfor er regeringens 2025-plan et positivt indspark i hele diskussionen om den offentlige sektor.

 - Vi står med store økonomiske udfordringer i Danmark. Derfor vil jeg gerne kvittere for regeringens plan, der forhåbentligt kan være med til at skabe tryghed og kontinuitet i den offentlige sektor, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regeringens 2025-plan indeholder en vækst på 0,5 procent i det offentlige forbrug, der blandt andet skal udmøntes i en velfærdspulje målrettet sundhed, ældrepleje og anden kernevelfærd. Og det er et positivt signal, mener Bent Hansen.

- En investering i sundhedsvæsenet er også en investering i raske borgere, der kan deltage på arbejdsmarkedet og bidrage til væksten. Derfor er det godt at se, at regeringen fortsat har fokus på at udvikle og forbedre sundhedsvæsenet, siger Bent Hansen.

Regeringen lægger med planen op til, at der i de kommende år skal ske en fornyelse af den offentlige sektor.

- Jeg kan notere mig, at regeringens planer ligger helt i tråd med den udvikling, Danske Regioner er i gang med. Det er helt afgørende for fremtiden, at vi udvikler og fornyer os i den offentlige sektor – også i sundhedsvæsenet. I regionerne er vi godt i gang med en omstillingsproces, der vil gøre det muligt at få mere behandling for pengene, og vi ser det som vores opgave at bidrage konstruktivt til at skabe et effektivt og fremtidssikret sundhedsvæsen, siger Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T:3529 8484
M:3023 3123
E:nwi@regioner.dk

 

relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Behandlingsrådet har fundet sin formand og adresse

Formand for det kommende behandlingsråd bliver lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall. Samtidig bliver det Region Nordjylland, der skal huse rådets sekretariat. Det står klart efter dagens bestyrelsesmøde i Danske Regioner.

Læs mere

Aftale om økonomi for 2021 på plads

Danske Regioner og regeringen har i dag underskrevet en aftale om økonomien for næste år. Aftalen sikrer regionerne 1,3 milliarder kroner mere til at drive sundhedsvæsenet og 3,5 milliarder kroner til investeringer i bygninger og apparatur. Samtidig er man enige om, at regeringen skal dække de udgifter, regionerne har haft og vil få i forbindelse med COVID-19.

Læs mere