Gå til indhold

Medicinråd endeligt godkendt

Danske Regioners bestyrelse har endeligt vedtaget det nye Medicinråd. Dermed er rådet klar til at påbegynde arbejdet med at skaffe bedre priser og rabatter på medicin.

Danske Regioners bestyrelse har nu sagt god for rammerne for det kommende Medicinråd. Rådet vil dermed kunne begynde sit arbejde fra begyndelsen af det nye år.

Målet er skarpere priser gennem forhandlinger med medicinalproducenterne, hvor priserne på medicin fremover skal matche den merværdi, som medicinen giver patienterne. Forhandlingerne skal bl.a. styres efter principper om, at medicin med ringe effekt ikke kan berettige til lige så høje priser, som når der er tale om medicin med stor merværdi.

- Det er en god beslutning, som er næste skridt i at sikre, at vi får mest mulig sundhed for de penge, vi har til rådighed, og samtidig sikrer en ensartet og hurtig behandling af høj kvalitet i regionerne Derfor er jeg glad for, at vi nu er klar til at gå i luften, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

- Der bliver hele tiden udviklet nye behandlinger. Det er godt, men når efterspørgslen bliver større, og vi samtidig skal overholde budgetterne, bliver vi nødt til at være helt sikre på, hvordan vi bruger pengene til størst gavn for alle patienter, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Patienter får plads i rådet

Medlemmerne af det nye Medicinråd er nu udpeget.  Danske Patienter har fx to repræsentanter i Medicinrådet, ligesom Lægemiddelindustriforeningen også deltager i rådets møder.

Ønsket om åbenhed er også årsagen til, at Medicinrådets metoder netop har været sendt i høring.

- Vi har haft en konstruktiv dialog med interessenterne, vi har lyttet og justeret. Åbenhed omkring rådets arbejde er et kardinalpunkt for os, fordi der ikke skal puttes med de beslutninger, som rådet kommer til at tage, Bent Hansen.

- Jeg ser frem til, at vi med Medicinrådet får udsigt til mere ensartet behandling af patienterne og skarpere priser, så vi får mest muligt ud af vores sparsomme kroner på sundhedsområdet, lyder det fra Bent Hansen.

Råd skal evalueres om to år

Medicinrådet vil leve op til syv principper, som Folketinget har fastlagt. Og som tidligere vedtaget bliver der lagt vægt på, at der er transparens om rådets beslutninger. De vil blive truffet uden indblanding fra Danske Regioner. Medicinrådets arbejde skal evalueres om to år.

Fakta om Medicinrådet

Danske Regioners bestyrelse besluttede i foråret 2016 at oprette Medicinrå-det, som bygger på erfaringerne fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehus-medicin (RADS) og Koordinationsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS). Medicinrådet skal:

  • Sikre en hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
  • Stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
  • Sikre et stærkere grundlag for Amgros’ prisforhandlinger og udbud. Amgros er regionernes fælles indkøbsorganisation, som primært køber medicin til sygehusene.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder