Gå til indhold

Ny handlingsplan til demente forbedrer vilkår for udredning

Regeringen har netop indgået aftale med satspuljepartierne om udmøntning af 470 millioner kroner til den nationale demenshandlingsplan, hvor der blandt andet er afsat penge til en hurtigere og mere effektiv udredning af borgerne samt kompetenceudvikling af det kommunale og regionale personale.

Hurtig udredning har afgørende betydning for både patienter og pårørende, når det gælder demens. Derfor glæder det også Danske Regioner, at der med en ny national demenshandlingsplan blandt andet er afsat 145 millioner kroner til at specialisere udredningen på færre enheder med et højere kompetenceniveau.

- Når en borger rammes af demenssymptomer, er den tidlige opsporing af afgørende betydning, så der hurtigt kan komme gang i en udredning. Herudover er det godt, at der er afsat penge til at styrke kompetencerne hos det kommunale og regionale personale, så vi sikrer borgere, der lider af demens den bedste behandling, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Det skønnes, at op mod 80.000 borgere lider af demens, og derfor forestår der et stort arbejde med at få opsporet de mange, der skønnes at have demens.

- Demens er en sygdom, der rammer flere og flere - og det koster penge at foretage den nødvendige udredning. Vi er glade for, at vi nu med handlingsplanen kommer et skridt i den rigtige retning, men på sigt vil der være brug for flere penge til dette område, siger Bent Hansen.

Demenshandlingsplanen implementeres frem mod 2025, og der venter nu Danske Regioner en opgave med at samle udredningen i enheder, der hvor det giver bedst mening for pårørende og patienter.

- Vi vil samle udredningen på færre enheder - det vil være med til at styrke kvaliteten i indsatsen. Vi går nu i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvordan udredningen kan tilrettelægges bedst muligt inden for de givne rammer, siger Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Ibsen Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8198
M:2917 0933
E:tij@regioner.dk

 

relaterede nyheder

Læs mere